Raportti: Toimitusjohtajia vaivaa yksinäisyys

14.01.2022

Toimitusjohtaja kantaa organisaation kokonaisvastuun. Se on työ, josta johtaja saa korvauksen – mutta hintalappu sisältää vastuun ja velvollisuuksien lisäksi aina myös yksinäisyyttä.

Selvitys tehtiin syksyllä 2021 erikokoisten yritysten toimitusjohtajilta heidän kokemastaan yksinäisyydestä. Vastaajia oli yhteensä 41 ja heidän organisaatioidensa kokoluokka vaihteli aina alle 50 henkilöstä yli 500 henkilöön. Yli 150 henkilön organisaatioissa yksinäisyyttä koettiin vahvemmin.

Jokainen vastaajista koki yksinäisyyttä vähintään muutaman kerran vuodessa (43,9%), alle kolmasosa kuukausittain (31,7%), mutta noin joka neljäs koki yksinäisyyttä viikoittain (24,4%). Tilanteet, joissa toimitusjohtajat kokevat yksinäisyyttä liittyvät useimmiten henkilöstöasioihin ja niiden ratkaisemiseen sekä päätöksentekoon vaativien kokonaisuuksien ympärillä.

– Toimitusjohtajuus koetaan vaativana, koska silloin on vastuussa koko organisaatiosta. Tulosvastuu, kiireen tunne, vastuu vaikeimmissa asioissa sekä työn sitovuus haastaa työssä, Hälsan toimitusjohtaja Janne Karjula kertoo.

Kyselyn vastaajat kertoivat, että heidät saa tekemään toimitusjohtajan työtä muun muassa laaja-alainen vaikuttaminen organisaatioon ja asiakkaisiin, monipuolinen ja vastuullinen tehtävä, menetyksen halu sekä mahdollisuus vaikuttaa ja auttaa.

Henkilöstöasioiden ja laajojen kokonaisuuksien ratkaiseminen koetaan erityisen yksinäisenä. Koettuun yksinäisyyteen liittyy usein tunteena myös unettomuutta, riittämättömyyttä ja masennusta.

– Näitä negatiivisia puolia vastaajat pyrkivät minimoimaan vertaistukiverkostolla, delegoimalla tai ulkopuolisen tuen avulla. Hyvän johtoryhmän kasaaminen myös nousi esille erittäin usein. Jos johtoryhmä on toimiva tiimi, niin he pystyvät tukemaan toimitusjohtajaa, toimitusjohtajien henkilökohtainen coaching on myös kasvava tukimuoto, Karjula kertoo.

Kuitenkin vain noin puolet sanoivat, että heidän johtoryhmänsä tai hallituksensa pystyvät tukemaan heitä yksinäisyydessä riittävästi. Vähän alle puolet kertoivat, että he käyttävät ulkopuolista tukea yksinäisyytensä lievittämiseksi.

– Toimitusjohtajan työssä painetta synnyttää rooliin mielletty iso vastuu. Toimitusjohtajan voi toimia inhimillisyydessä esimerkkinä muulle organisaatiolle ja synnyttää siten tervettä kulttuuria. Työn vaativuus kasvaa teknologian lisääntymisen myötä vääjäämättä, joten olisi tärkeää, että ylin johto pystyy olemaan esimerkki kohtuullisuuden riittämisestä.

Katso webinaaritallenne raportin julkaisusta.

Tilaa raportti