Miten johtoryhmä voisi paremmin hyödyntää persoonapiirteiden eroja?

Miten johtoryhmä voisi paremmin hyödyntää persoonapiirteiden eroja? Webinaarin sisältö: Miten johtoryhmä voi tulla tietoiseksi jäsententä persoonallisuuseroista? Miten johtoryhmä oppii arvostamaan erilaisuutta? Mitä arvostaminen edellyttää? Miten persoonallisuuseroja voidaan hyödyntää? Kesto: 50 min Asiantuntijat: Anu Kuhmonen ja...
Lue lisää

Mielen hyvinvointi ja vireystilan säätely

Mielen hyvinvointi ja vireystilan säätely – ymmärrystä suorituksen optimointiin Webinaarin sisältö: Muutos kuormittaa – mistä kuormitus syntyy? Mielen hyvinvoinnin vaaliminen kuormittavissa tilanteissa Vireystilan säätelyn keinot – optimaalisen vireystilan löytäminen Olennaiset asiat optimaalisen suorituskyvyn johtamiseen Kesto:...
Lue lisää

Palautteen antaminen kehityksen sytykkeenä

Palautteen antaminen kehityksen sytykkeenä Webinaarin sisältö: Terveen palautekulttuurin luominen, edellytyksenä psykologinen turvallisuus Vaikuttava myönteinen ja rakentava palaute kilpailueduksi Miksi rakentavan palautteen antaminen on niin vaikeaa ja miten onnistut siinä? Työkaluja ja keinoja onnistuneen ja riittävän...
Lue lisää

Tunnetaidot onnistumisen johtamisessa

Tunnetaidot onnistumisen johtamisessa   Webinaarin sisältö: Tunteiden vaikutus työelämässä Tunneäly, mitä se on ja miten sitä voi kehittää? Tunteiden ja onnistumisen johtaminen esimiestyön arjessa – tunteista eteenpäin vievää voima Kesto: 55 min Asiantuntijat: Maija Turtio sekä Henri Karjula Annathan...
Lue lisää

Johtaja pullonkaulana – miten lisään vastuunottoa omalla toiminnallani?

Johtaja pullonkaulana – miten lisään vastuunottoa omalla toiminnallani? Johtajana tiimiläisten motivaation edistäminen vastuun kantamiseen voi olla ratkaiseva tekijä organisaation menestyksen kannalta. Johtajat voivat omalla toiminnallaan edistää vastuunottoa sekä vähentää ”johtaja pullonkaulana” ilmiötä. Webinaarissa käydään läpi...
Lue lisää

Miten johtoryhmä voisi paremmin hyödyntää persoonapiirteiden eroja?

Miten johtoryhmä voisi paremmin hyödyntää persoonapiirteiden eroja? Erilaiset persoonallisuuspiirteet voivat rikastuttaa ja vahvistaa johtoryhmän tai tiimin toimintaa. Opi tunnistamaan ja hyödyntämään erilaisten persoonallisuuspiirteiden mukanaan tuomia vahvuuksia ja osaamista. Monet webinaarin opit pätevät erilaisiin tiimeihin, mutta...
Lue lisää

Mielen hyvinvointi ja vireystilan säätely

Mielen hyvinvointi ja vireystilan säätely – ymmärrystä suorituskyvyn optimointiin Suorittaako toinen vailla rajoja, kuormittuuko toinen pienestä? Mitä jokaisen esihenkilön on hyvä hahmottaa optimaalisen vireystilan ja suorituskyvyn yhteydestä? Johtaako ärsykemäärä kohti burnoutia vai boreoutia eli tylsistymistä?...
Lue lisää