Ensimmäinen askel kohti ihmisläheistä organisaatiokulttuuria

Kulttuurianalyysi

Tämän avulla saat selkeän ymmärryksen millainen kulttuurinne on, miten se palvelee teidän tavoitteitanne ja miten mahdolliset haasteet saadaan korjattua. Kulttuurianalyysissä abstrakti asia saa konkreettisen muodon, ja sen myötä sitä voi johtaa.

Tarjoamme analyysin ilman rahallista riskiä.

Tutustu tarkemmin ja ota ensimmäinen ratkaiseva askel kohti ihmisläheistä organisaatiokulttuuria! ⬇️

Antaako organisaatiokulttuuri lisäpontta tekemiseen vai vesittääkö huono kulttuuri tuloksellisen toiminnan?

Ihmisläheisen organisaatiokulttuurin rakentaminen ja ylläpitäminen on joskus haastavaa. Et välttämättä aina onnistu säilyttämään hyvää henkeä työpaikallanne, joskus kulttuuriin pesiytyy haitallisia elementtejä.

Suuret muutokset, kova kasvu, yksittäiset ”mädät omenat”, haitalliset toimintatavat tai puutteellinen johtaminen saattaa aiheuttaa organisaatiokulttuurin haavoittuvuuskohtia, joka näkyy oireina henkilöstössä ja organisaation toiminnassa.

Oireilu voi näkyä muun muassa vastuunottamisen puutteena, luottamuspulana, kiinnostuksen puutteena yhteisiä tavoitteita kohtaan, jatkuvina sairauspoissaoloina, huonona yhteishenkenä, suurena vaihtuvuutena tai yksinkertaisesti huonona palautteena yrityksenne johdolle.

Kun työntekijänne oireilevat ja ihmiset eivät voi hyvin, ette voi koskaan saada organisaatiostanne täyttä potentiaalia irti ja aikanne kuluu ongelmien selvittämiseen ja tulipalojen sammuttamiseen. Tämä voi käydä ikävän kalliiksi.

Tämän ei kuitenkaan tarvitse olla vallitseva olotila ja teillä on mahdollisuus päästä tilanteeseen, jossa kulttuurinne on ihmisläheinen, ihmiset voivat hyvin, etenevät tavoitteita kohti ja ovat sitoutuneita tarinaanne vuosiksi eteenpäin.

Teidän on vain uskallettava pysähtyä tähän hetkeen ja tarkastella puolueettomasti kulttuurinne ja johtamisenne nykytilaa.

Nimittäin ensimmäinen askel kohti parempaa organisaatiokulttuuria tapahtuu vain rehellisen tilannekuvan kautta.

Tässä voimme auttaa ja jos teillä on tavoitteena luoda parempaa ja ihmisläheistä organisaatiokulttuuria, kannattaa jatkaa lukemista…

Matka kohti ihmisläheistä organisaatiokulttuuria alkaa tämän hetken tilanteen ymmärtämisestä

Varaa sparraus asiantuntijaltamme

Milloin johtamisen ja kulttuurin nykytilan selvittäminen on erityisen tärkeää?

Yrityksen johdon olisi hyvä olla jatkuvasti tietoinen johtamisen ja orgsanisaatiokulttuurin tilasta, mutta näin ei valitettavasti aina ole.

Se on täysin luonnollista, sillä kasvun ja kehittymisen mukana myös liiketoiminta, kulttuuri ja ihmisten tarpeet muuttuvat jatkuvasti.

Olemme tunnistaneet asiakkaidemme kanssa 12 oleellista tilannetta, jolloin rehellisen tilannekuvan muodostaminen on erityisen tärkeää, jotta organisaatiokulttuuri saadaan pysymään hyvänä ja ihmiset sitoutuneina:

 1. Haluatte saada organisaatiokulttuurinne palvelemaan strategisia tavoitteitanne
 2. Haluatte saada organisaation toimimaan tuottavammin
 3. Työntekijät oireilevat eri tavoin ja kärsitte esim. lisääntyneistä sairauspoissaoloista
 4. Yhteishenkenne on heikentynyt
 5. Esihenkilöt tai johtajat saavat negatiivista palautetta
 6. Strategianne on muuttunut merkittävällä tavalla
 7. Organisaatiossanne on paljon uusia johtajia ja esihenkilöitä
 8. Olette tehneet kovaa kasvua ja johtamiskulttuuri ei ole pysynyt kasvun mukana
 9. Johdon ja työntekijöiden välillä ei ole yhteistä näkemystä, miten kulttuuria pitäisi kehittää
 10. Ette ole täysin varmoja, mistä henkilöstöongelmat organisaatiossanne johtuvat
 11. Haluatte ottaa selkeän tason noston johtamisessa
 12. Haluatte saada selkeän tiekartan ihmisläheisen organisaatiokulttuurin rakentamiseen

 

Jos yksi tai useampi näistä kohdista kuvastaa tilannettanne, kulttuurianalyysista on teille varmasti apua!

Varaa sparraus asiantuntijaltamme

Muutaman viikon syväsukellus organisaatiokulttuurinne nykytilaan

Kultturianalyysi kertoo, mitkä asiat ovat hyvin, missä on kehitettävää ja miten ongelmat voidaan korjata

Huolimatta siitä, missä tilanteessa nyt olette, kulttuurianalyysimme on luotu viemään teidät kohti hyvinvoivaa ja ihmisläheistä organisaatiokulttuuria rehellisen tilannekuvan kautta. Organisaatiokulttuuri on kuin hometalo, jonka halua omistaja itse ei tunnista. Kulttuurianalyysi antaa konkreettisen sanoituksen organisaatiokulttuurista ja antaa eväät sen johtamiseen.

Noin 4 viikon aikana saatte selville:

 • Organisaatiokulttuurinne nykytilan ja kirjoittamattomat säännöt, jotka vaikuttavat ihmisten toimintaan
 • Mitä työntekijänne rehellisesti ajattelevat johdosta ja johtamisen laadusta
 • Mistä epämääräiset ja vaikeasti ratkottavat ongelmanne todella johtuvat
 • Mitkä ovat organisaationne suorituskykyä laskevat tekijät
 • Mitkä ovat organisaationne vahvuudet ja mahdollisuudet
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpidesuositukset ongelmien korjaamiseen

Ja prosessin päätteeksi teillä on selkeät askelmerkit ihmisläheisen organisaatiokulttuurin rakentamiseen.

Lisäksi saatte sitoutettua työntekijät organisaation kehitystyöhön ja jo pelkästään tämä voi lisätä tyytyväisyyttä yhteisössänne! Osallistaminen itsessään saa positiivista virettä ihmisiin.

Näin kulttuurianalyysi toteutetaan
vain 4 viikossa

Ja lopputuotoksena teillä on selkeä näkemys, miten voitte kulkea kohti hyvinvoivaa ja suorituskykyistä organisaatiokulttuuria!

Vaihe 1

Työnantajan osallistaminen

 1. Briiffi ja tarvekartoitus tilanteestanne ja tavoitteistanne
 2. Ohjausryhmä: arviointityökalun valinta, aikataulutus ja prosessin läpikäynti
 3. Kulttuurianalyysistä tiedottaminen henkilöstölle
 4. Henkilöstön kutsu tausta-arvioon ja haastatteluihin

Vaihe 2

Työntekijöiden osallistaminen

 1. Tausta-arvioon vastaaminen noin 5-15 min /hlö ja vastausaika 2 viikkoa
 2. Valittujen työntekijöiden kutsu syväluotaavampaan haastatteluun Teamsin välityksellä, ei vaadi ennakkovalmistautumista
 3. Haastatteluiden toteutus 1-2 viikon aikana

Vaihe 3

Raportointi ja tulosten läpikäynti

 1. Toimitamme johtoryhmälle analyysiraportin 3 päivää ennen tulosten esittelyä
 2. Järjestämme johtoryhmän työpajan, jossa esitellään tulokset ja johtoryhmä päättää, mitä asioita lähdetään edistämään organisaatiossa
 3. Henkilöstölle tiedottaminen kulttuurianalyysin tuloksista ja johdon tekemistä päätöksistä
 4. Mahdollinen tiimikohtainen johtopäätösten läpikäynti ja toimenpiteiden toteutus tiimikohtaisesti

Miten kulttuurin ja johtamisen nykytila saadaan selville?

Käytössämme on laaja pakki erilaisia vaikuttavia työkaluja nykytilanne selvittämiseen. Valitsemme näistä ensimmäisessä ohjausryhmässä tilanteeseenne ja tavoitteisiinne parhaiten sopivan työkalun.

OCAI – Organisaatiokulttuurin profiili - Auttaa peilaamaan, miten organisaatiokulttuuri tukee yrityksen strategisia tavoitteita
WorkPlace Big Five Profile - Tiimin kehityksen, johtamisvalmiuksien, urasuunnittelun, rekrytointitarpeiden ja coachingin vaikuttavuuden arviointi
Älykäs työyhteisöarvio - Auttaa tunnistamaan työyhteisön vahvuudet, kehityskohteet sekä laatimaan työyhteisön kehityssuunnitelman henkilöstön arvioinnin pohjalta
Älykäs johtaminen -arvio - Auttaa vastaajia reflektoimaan omaa toimintaa kokonaisvaltaisesti ja kehittymään johtajana
Älykäs itsensä johtaminen -arvio - Auttaa tunnistamaan hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen vahvuudet, kehityskohteet sekä laatimaan henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat
Älykäs johtoryhmäarvio - Auttaa tunnistamaan johtoryhmän nykytilan: miten voimme tehostaa toimintaamme johtotiiminä?
Älykäs organisaatio -arvio - Auttaa tunnistamaan organisaation vahvuudet, kehityskohteet sekä laatimaan organisaation kehityssuunnitelman strategian pohjalta
Älykäs tiimi -arvio - Auttaa tunnistamaan tiimin vahvuudet, kehityskohteet sekä laatimaan tiimin kehityssuunnitelman
eNPS henkilöstötyytyväisyyden mittari - Auttaa ymmärtämään, miten työntekijät suhtautuvat yritykseensä ja miten he toivoisivat tätä kehitettävän
360˙ -johtajuusarvio - Vahvistaa esihenkilöiden itsetuntemusta omista vahvuuksista ja kehityskohteista esimiehenä

Asiakkaidemme kokemuksia kulttuurianalyysista

Olemme toteuttaneet lukuisia kulttuurianalyyseja sekä suurille että pienemmille organisaatoille.
Kulttuurianalyysin vaikuttavuus tyypillisesti kasvaa, mitä enemmän henkilöstöä saadaan sitoutettua mukaan.
Tässä muutama poiminta asiakkaidemme kokemuksista.

Ihmisläheinen johtaminen ja kovat tavoitteet eivät ole ristiriidassa keskenään

”Löysimme kulttuurianalyysista puutteita tavoitteiden asettamisesta sekä itsensä johtamisen ja henkilökohtaisen kehittymisen puolelta. Oivalsimme, että pehmeillä johtamisen keinoilla voidaan saavuttaa organisaation tasolla kovia tuloksia.

Kulttuurianalyysi sopii hyvin yrityksille, joilla on suuria muutoksia edessä ja ne pitäisi saada ajettua läpi. Siitä on varmasti hyötyä myös jos henkilöstön vaihtuvuus on korkealla ja ilmapiiri on huono.

Olemme erittäin tyytyväisiä Hälsan toimintaan!”

– Arto Nikkanen, toimitusjohtaja, Lappeenrannan Energia Oy

 

Ulkopuolinen apu auttaa herättelemään muutosta varten

”Olemme tarkkoja sekä henkilöstön rekrytoinneissa että yhteistyökumppaneita valitessa siitä, että ihmisten välisten kemioiden pitää toimia. Hälsan kanssa yhteistyö on toiminut saumattomasti ensimmäisestä puhelinsoitosta lähtien.

Henkilöstölle tehdyt kartoitukset ja niiden jälkeen järjestettävät purkutilaisuudet henkilökunnan kanssa ovat olleet hyödyllisiä ja antaneet konkreettisia esimerkkejä johdolle, miten yrityskulttuuria ja tyytyväisyyttä voidaan parantaa.

Ulkopuolisen on myös helpompi herätellä koko henkilöstöä muutokseen kuin työkavereiden.

– Annika Ingo-Vesterinen, Talous- ja henkilöstöpäällikkö, Finn-Savotta Oy

 

Vaikuttiko hyvältä?

Varaa sparraus asiantuntijaltamme

Taistelemme ihmisläheisen organisaatiokulttuurin puolesta

Jos ihmisläheisyys on teille tärkeää, olemme oikea kumppani

Missiomme on tehdä kaikkemme, jotta ihmisläheinen johtaminen ja organisaatiokulttuuri saisi enemmän jalansijaa Suomessa ja maailmalla.

Olemme erityisen hyviä:

 • Ottamaan ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioon
 • Herättämään halun kehittymiseen ja uudistumiseen – itsetuntemuksen ja ajattelun kautta
 • Saamaan ihminen pysähtymään oman elämän äärelle ja miettimään, mikä on tärkeää
 • Auttamaan ihmisiä kuuntelemaan itseään ja toisiaan
 • Hahmottamaan mitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii organisaatiotasolla
 • Ihmisläheiseen yrityskulttuuriin ohjaamisessa
 • Hyväksymään inhimillisyyden
 • Näyttämään ja saavuttamaan potentiaalin, joka saavutetaan ihmiskeskeisyydellä
 • Ymmärtämään, kuinka muutos syntyy inhimillisesti
 • Tekemään asioita vähän toisin kuin muut

Jos nämä ovat myös teille tärkeitä arvoja, meidän kannattaa keskustella lisää!

 

Varaa sparraus asiantuntijaltamme

Näiden kanssa olemme työskennelleet

Kulttuurianalyysi - referenssit

Kokenut tiimimme on valmiina auttamaan

Tiimimme on toteuttanut vastaavia analyysia jo satoja kertoja, joten olette hyvissä käsissä.

Lari Karjula

”Ihmisläheisen kulttuurin johtaminen on lopulta perusasioiden hyvin tekemistä, ja ripaus ajattelua mukaan niin hyvää tulee.”

Lääkäri, valmentaja

Henri Karjula

”Meidän on löydettävä itsemme, jotta osaamme kohdata toisen. Meidän on osattava pitää hyvää huolta itsestämme, että pystymme pitämään huolta muista.”

Toimitusjohtaja, valmentaja

Topias Lehtola

Missioni on tunnistaa organisaatioiden kipukohdat kulttuurin, johtamisen tai henkilöstön hyvinvoinnin osalta ja tarjota kumppanuutta parempaan huomiseen.”

Certified Professional Coach, Key Account Manager

Selvitä kulttuurinne ja johtamisenne nykytila kanssamme ilman rahallista riskiä

Kyllä, luit ihan oikein. Tarjoamme kulttuurianalyysin ilman rahallista riskiä.

Kulttuurianalyysimme maksaa tyypillisesti 6000-12 000 € +alv riippuen organisaationne koosta ja analyysin laajuudesta.

Voitte tarttua tähän mahdollisuuteen ilman rahallista riskiä, sillä lupauksemme on tämä: jos emme onnistu muodostamaan analyysin aikana teille selkeää kehityspolkua kohti ihmisläheistä kulttuuria, saatte rahanne takaisin jokaista senttiä myöden.

Tiedämme, että tästä on teille varmasti hyötyä, joten siksi voimme poistaa rahallisen riskin harteiltasi.

Varaa sparrauspuhelu asiantuntijamme kanssa ja ota ensimmäinen askel kohti ihmisläheistä kulttuuria

Tästä se kaikki alkaa. Nappaa asiantuntijamme kalenterista sinulle parhaiten sopiva aika ja katsotaan, miten kulttuurianalyysi voisi auttaa teitä!

Lupaamme, että saat jo puhelun aikana VÄHINTÄÄN YHDEN konkreettisen vinkin kulttuurinne kehittämiseen.

Puhelun varaaminen ei vielä sido sinua mihinkään.
Varaa puhelusi nyt.