Hälsa

Itsetuntemus – hyvinvoivat ihmiset menestyksen tekijöiksi

Itsetuntemus on avain hyvään itsensä johtamiseen. Henkilökohtaisen kehittymisen mahdollistaminen. Yhteiskunnan ja työyhteisöjen hektisyys sekä ihmisten haastava arki näkyy työpaikoilla ihmisten kuormittumisena ja tyytymättömyytenä. Stressi ja paine voi haastaa myös organisaation eteenpäin menemistä. Valmennuksen sisältö Itsetuntemus...
Lue lisää

Itsetuntemus – kehittyvät ihmiset voimavaraksi

Itsetuntemus – kehittyvät ihmiset voimavaraksi Henkilökohtaisen kehittymisen mahdollistaminen. Milloin tästä voi olla apua? Organisaation kasvu tapahtuu yksilöiden kautta. Ihmisten huono itsetuntemus ja itsensä johtaminen voi olla organisaation kasvun jarru. Tämä ohjelma synnyttää tietoisuutta ja parempaa...
Lue lisää

Yhteisöllisyys – edellytykset laadukkaalle yhteistyölle

Yhteisöllisyys – edellytykset laadukkaalle yhteistyölle Tiimit oppivat hyödyntämään työyhteisön voimavarana. Milloin tästä voi olla apua? Työyhteisöön sitoutuminen on heikkoa, vaihtuvuus korkea. Työyhteisö on hajallaan ja yhteisöllisyys on rapautunut. Yhteisöllisyys ei tue vahvan organisaatiokulttuurin muodostumista. Valmennuksen...
Lue lisää