Esimiestyön kehittäminen – työhyvinvoinnin ydin

Miksi johtaminen ja esimiestyö ovat ratkaisevassa asemassa työhyvinvoinnille? Tiedon kulku työhön keskeisesti liittyvissä asioissa. Vähäinen palautteenanto. Vähäinen vuorovaikutus. Epäoikeudenmukainen johtaminen. Jatkuva muutos. Vähäinen työntekijöiden osallistaminen. Siinä muutamia kipupisteitä, joita työntekijät kokevat johtamisen ja esimiestyön kentässä...
Lue lisää

Hyvinvoiva opettaja – hyvinvoiva oppilas

Onko koulunne henkilökunta väsyneitä tai stressaantuneita? Ovatko yksittäiset TYHY-päivät osoittautuneet tehottomiksi työhyvinvoinnin ylläpitäjiksi? Tuntuuko aito oppilaiden hyvinvoinnin kehittäminen haastavalta? Kaipaatko uusia keinoja tehokkaaseen työhyvinvoinnin parantamiseen? Opettajien työkuorma aiheuttaa stressiä ja väsymystä Koulun henkilöstöön kohdistuvat odotukset...
Lue lisää