Rehtoreille: Miten lisäät luottamusta työyhteisössäsi?

Tätä pohtii tälläkin hetkellä moni koulun rehtori, apulaisrehtori ja johtoryhmä. Vuorovaikutus ja yhteisöllisyys ovat avaimia luottamuksen rakentamiseen. Hyvä johtaminen ja toimiva työyhteisö lisäävät luottamusta ja samalla työntekijöiden hyvinvointia ja työn tuloksia. Johtamisella on keskeinen vaikutus...
Lue lisää

Miten lisätä vuorovaikutusta työyhteisössä?

Luottamus, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys lisäävät sekä yksilön että työyhteisön sosiaalista pääomaa. Sosiaalisen pääoman vipuvarsina ovat hyvä johtaminen ja toimiva työyhteisö. Sosiaalisen pääoman määrä ja laatu vaikuttavat tutkitusti työntekijöiden terveyteen ja työn tuloksellisuuteen. Johtamisella on keskeinen...
Lue lisää

Peili: Miten vahvistat luottamusta ja vuorovaikutusta työyhteisössä?

Tunnistatko oman ja työtovereidesi luontaiset käyttäytymistyylit ja vahvuudet? Miten voisit rakentaa paremmin luottamusta erilaisten ihmisten kesken? Haluatko rakentaa tiimistäsi mahdollisimman monipuolisen ja tehokkaan? Jopa yli 90 % organisaation ongelmista johtuu kommunikaatiohaasteista. Siksi ihmisten väliseen vuorovaikutukseen...
Lue lisää

Seurataanko teidän työpaikalla työntekijöiden sairauspoissaoloja?

Seurataanko teidän työpaikalla työntekijöiden sairauspoissaoloja? Mikä on teidän organisaatiossa sairauspoissaoloprosentti? Tiesitkö, että työnantajalle yksi sairauspoissaolopäivä maksaa EK:n laskelmien mukaan keskimäärin 350 euroa. Sairaspoissaolon hintaan tietysti vaikuttaa mm. henkilön korvattava palkka, poissaolon pituus sekä palkataanko sairastuneen...
Lue lisää