Webinaarit

Verkkovalmennukset ja maksuttomat webinaarit aina ajankohtaisista aiheista.

Tulevat tilaisuudet

Ihmisläheistä organisaatiokulttuuria verkossa

Maksuttomissa webinaareissa käsittelemme ajankohtaisia aiheita organisaatiokulttuurin, johtamisen ja hyvinvoinnin eri näkökulmista. Ilmoittaudu mukaan tai katso tallenne!

Seuraava webinaari: 5 käänteentekevää asiaa, joiden avulla luodaan ihmisläheistä kulttuuria työpaikoille

Lue lisää ja ilmoittaudu

Webinaarit

 

Tuloksia ihmisläheisellä johtamisella

Tuloksia ihmisläheisellä johtamisella Ihmisläheinen johtaminen on tavoiteltavaa, jos sillä saavutetaan toivottuja tuloksia. Tässä webinaarissa saat ajatuksia, eväitä ja esimerkin siitä, miten tuloksellinen johtaminen tehdään ihmisläheisesti. Koviakin tuloksia voi saada aikaan ihmisistä välittämättä. Pahimmillaan kova johtaminen...

Lue lisää

 

Johtaja pullonkaulana – miten lisään vastuunottoa omalla toiminnallani?

Johtaja pullonkaulana – miten lisään vastuunottoa omalla toiminnallani? Johtajana tiimiläisten motivaation edistäminen vastuun kantamiseen voi olla ratkaiseva tekijä organisaation menestyksen kannalta. Johtajat voivat omalla toiminnallaan edistää vastuunottoa sekä vähentää ”johtaja pullonkaulana” ilmiötä. Webinaarissa käydään läpi...

Lue lisää

 

Miten johtoryhmä voisi paremmin hyödyntää persoonapiirteiden eroja?

Miten johtoryhmä voisi paremmin hyödyntää persoonapiirteiden eroja? Erilaiset persoonallisuuspiirteet voivat rikastuttaa ja vahvistaa johtoryhmän tai tiimin toimintaa. Opi tunnistamaan ja hyödyntämään erilaisten persoonallisuuspiirteiden mukanaan tuomia vahvuuksia ja osaamista. Monet webinaarin opit pätevät erilaisiin tiimeihin, mutta...

Lue lisää

 

Mielen hyvinvointi ja vireystilan säätely

Mielen hyvinvointi ja vireystilan säätely – ymmärrystä suorituskyvyn optimointiin Suorittaako toinen vailla rajoja, kuormittuuko toinen pienestä? Mitä jokaisen esihenkilön on hyvä hahmottaa optimaalisen vireystilan ja suorituskyvyn yhteydestä? Johtaako ärsykemäärä kohti burnoutia vai boreoutia eli tylsistymistä?...

Lue lisää

 

Palautteen antaminen kehityksen sytykkeenä

Palautteen antaminen kehityksen sytykkeenä Palautteen voima kehittymisessä on suuri, ja samaan aikaan täysin alihyödynnetty. Psykologinen turvallisuus on keskeinen edellytys terveen palautekulttuurin luomiselle. Terve palautekulttuuri organisaatiossa edistää myös itsetuntemuksen kehittämisessä. Tässä webinaarissa saat ärsykkeitä, oivalluksia ja...

Lue lisää

 

Tunnetaidot onnistumisen johtamisessa

Tunnetaidot onnistumisen johtamissa Tunteet ovat olennainen osa jokapäiväistä työskentelyämme, ja niiden ymmärtäminen, hallinta ja johtaminen ovat avainasemassa ihmisläheisessä johtamisessa. Tunteet voivat toimia sekä voimavarana että haasteena työelämässä. Tunteiden johtaminen on tärkeä taito niin yksilöille kuin...

Lue lisää

 

5 käänteentekevää asiaa kulttuurin johtamiseen

Miksi organisaatioiden onnistumista pidätellään? Organisaatiokulttuurin johtaminen on äärimmäisen haastavaa. Kulttuurissa on kyse abstrakteista asioista, joihin on usein vaikea päästä käsiksi. Siksi kulttuuri jääkin usein johtamatta, ja organisaation potentiaali saavuttamatta. Kulttuuri on aina voimakkaasti liitoksissa organisaation...

Lue lisää

 

Millä tavalla ihmisläheinen organisaaatiokulttuuri vaikuttaa suorituskykyyn?

Miten voit rakentaa ihmisläheisyydestä organisaationne kilpailutekijän? Ihmisläheinen työelämä nostaa huomiotaan vuosi vuodelta. Halukkuutta ihmisläheisen työelämän suuntaan lisää mm. ihmisten jaksamiseen ja mielenterveyteen liittyvät haasteet ja toisaalta ihmisen roolin muuttuminen työelämässä; ihminen ei useinkaan ole enää...

Lue lisää

 

Inhimillinen etäjohtaminen ja yhteisöllisyys etätyössä

Inhimillinen etäjohtaminen ja yhteisöllisyys etätyössä  Etätyö ja hybriditiimit ovat tulleet jäädäkseen, mutta näiden uusien työskentelytapojen mukana tulee myös erilaisia haasteita. Tilanne on monelle uusi ja toimivien käytäntöjen luominen on vielä työn alla. Tiedossa on kuitenkin...

Lue lisää

 

Motivaation ja kasvun johtaminen

Motivaation ja kasvun johtaminen Työelämältä haetaan yhä enemmän merkityksellisyyttä ja holistista hyvinvointia, joka mahdollistaa tasapainoisen ja hyvän elämän. Haluamme kokea arvostusta ja että potentiaalimme nähdään, mutta miten motivaatiota ja kasvua tulisi johtaa? Miten motivoida valmentavalla...

Lue lisää

 

Valmentava johtaminen ja one-to-one-keskusteluiden tason nosto

Valmentava johtaminen ja one-to-one-keskusteluiden tason nosto Ihmiset osaavat vaatia tänä päivänä esihenkilöiltä ja johtamiselta paljon enemmän kuin takavuosina. Mitkä on ne keinot sitten, joilla tähän haasteeseen olisi hyvä vastata. Valmentava johtaminen auttaa tänä päivänä moneen...

Lue lisää

 

Psykologiset perustarpeet ja ihmisten johtaminen

Psykologiset perustarpeet ja ihmisten johtaminen Esihenkilö- ja johtamistyössä olevat ovat monien roolien ja odotusten ristitulessa. Yksi asia on kuitenkin selvä – ihmiset työelämässä tarvitsevat ja vaativat esihenkilöltä kykyä kohdata, ymmärtää ja johtaa ihmisiä. Ihmisten psykologiset...

Lue lisää

 

Energian johtaminen

Energian johtaminen Ihmisten johtaminen on parhaimmillaan energian johtamista. Esihenkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa ihmisten voimavaroihin – löytäen joko optimaalisen suoritustason tai sitten äärimmäisenä vaihtoehtona uupumuksen. Energian johtaminen vaatii myös esihenkilöltä esimerkillisyyttä: itse ei voi olla nuutunut...

Lue lisää

 

Ihmisläheinen johtamiskulttuuri

Mitä jokaisen esihenkilön ja johtajan on hyvä ymmärtää ihmisestä? Ihmisläheiselle johtamiskulttuurille on tällä hetkellä tilausta enemmän kuin koskaan. Henkilöstön pitovoima, jaksaminen ja suoriutuminen ovat kaikki johtamishaasteita. Ihmisläheinen johtamiskulttuuri iskee tähän ajankohtaiseen haasteeseen täsmäiskuna, ja takoo...

Lue lisää

 

Johtajan sokeat pisteet

Johtajan sokeat pisteet Missä tilanteissa olet itse sokea omalle kapeakatseisuudelle, vaikka muut näkevät tilanteen? Saako kanssasi olla oikeasti eri mieltä ja auttaako se? Tietyt persoonallisuuspiirteet edesauttavat tuota sokeutta vielä enemmän kuin toiset.  Webinaarissa käsitellään persoonallisuuspiirteitä,...

Lue lisää

 

Miten rakennan psykologista turvallisuutta tiimissä?

Miten rakennan psykologista turvallisuutta tiimissä? Tallenne saatavilla 1 h Mitä tarkoitetaan työyhteisön psykologisella turvallisuudella? Miksi se on niin tärkeää? Mitkä ovat psykologisen turvallisuuden ajankohtaiset ja kulttuuriset haasteet?  Psykologinen turvallisuus organisaatioissa alkaa olla tuttu käsite useimmilla...

Lue lisää

 

Itsetuntemus, persoonallisuus ja motivaatio

Itsetuntemus, persoonallisuus ja motivaatio Webinaaritallenne 1h Millaiset asiat työssä motivoi? Millaisista tekijöistä syntyy sisäinen motivaatio ja kuinka sitä voi vahvistaa? Miten motivaatiota voi johtaa? Millaisilla keinoilla voidaan lisätä sitoutuneisuutta ja työn tulosta? Sisäinen motivaatio on...

Lue lisää

 

Vältä uupumus – itsetuntemus ja johtaminen uupumusten torjunnassa

Vältä uupumus – itsetuntemuksen ja johtaminen uupumusten torjunnassa Uupumusten torjuntaan on vihdoin herätty. Toimenpiteitä tulee tehdä jokasella tasolla: yhteiskunnassa, työpaikoilla ja jokaisen henkilökohtaisessa elämässä. Itsetuntemuksen merkitys on tässä aiheessa äärimmäisen kriittinen. Webinaarissa keskustelua seuraavista näkökulmista:...

Lue lisää

 

Optimoi voimavarat paremman itsetuntemuksen avulla

Optimoi voimavarat paremman itsetuntemuksen avulla Miten itsetuntemus vaikuttaa hyvinvointiin ja johtamiseen? Mitä johtajien ja esihenkilöiden korvien välissä tapahtuu? Mitkä asiat kuormittavat johtajaa ja henkilöstöä tämän päivän työelämässä? Mitä seurauksia johtajan hyvinvoinnilla ja pahoinvoinnilla voi olla?...

Lue lisää

 

Vahvasta johtajasta ihmisten johtajaksi

Vahvasta johtajasta ihmisten johtajaksi Ylemmän tason johtajat sopivat monesti tietynlaiseen persoonallisuusmuottiin. Ylempään johtoon päätyy usein vahvoja persoonia, jotka menevät läpi harmaan kiven ja oman mielensä mukaan. Vahva persoonallisuus on vahvuus, mutta se myös aiheuttaa johtamiseen...

Lue lisää

 

Esihenkilön itsetuntemus ja itsensä johtaminen

”Kun esihenkilö johtaa omasta pahasta olosta, hän levittää pahoinvointia. Jos hän johtaa omasta hyvinvoinnista käsin, syntyy kyky kohdata ihminen ja rakentaa välittämisen kulttuuria.” Jokaisen johtajan ja esihenkilön on hyvä säännöllisesti pysähtyä miettimään, mitkä ovat oman...

Lue lisää

 

Johtajan persoonan varjopuolet stressitilanteessa – jyräätkö tai miellytätkö?

Johtajan persoonan varjopuolet stressitilanteessa – jyräätkö tai miellytätkö? Tunnistatko oman persoonasi? Tunnistatko, mitä stressi saa aikaan sinussa? Millainen esihenkilö olet stressaantuneena? Asiantuntijoina webinaarissa: Sanna Hurme, esihenkilövalmentaja, työyhteisövalmentaja, kasvatustieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, Life Coach Aarne Kiviniemi,...

Lue lisää

 

Itsetuntemus ja johtajan voimavarat – onko johtajan oma hyvinvointi avain menestyvien tiimien rakentamiseen?

”Kun esihenkilö johtaa omasta pahasta olosta, hän levittää pahoinvointia. Jos hän johtaa omasta hyvinvoinnista käsin, syntyy kyky kohdata ihminen ja rakentaa välittämisen kulttuuria.” Jokaisen johtajan ja esihenkilön on hyvä säännöllisesti pysähtyä miettimään, mitkä ovat oman...

Lue lisää

 

Itsetuntemus ja elämän perusrakenteita haastavat muutoskohdat – miten itsetuntemus auttaa johtajaa kriisitilanteissa?

On luonnollista, että elämän muutoskohdissa olevan henkilön psyykkinen tasapaino saattaa järkkyä. Se voi johtua odottamattomasta ja järkyttävästä elämän käännekohdasta tai olla seurausta useista henkilöä samanaikaisesti kuormittavista asioista. Itsetuntemus valmistaa esihenkilöä kohtaamaan kriisitilanteen, joka voi koskettaa...

Lue lisää

 

Itsetuntemus ja henkinen jaksaminen

Ihmisten voimavarojen hallinta ja suorituskyvyn optimointi on useilla aloilla tulevina vuosina bisneksen kriittisin tekijä.  Tuntuuko, että tankki on aina lähes tyhjä, eikä tankki ehdi täyttymään vapaapäivinä? Paremmalla itsetuntemuksella voi johtaa omia voimavaroja ja omaa suorituskykyä...

Lue lisää

 

Itsetuntemus ja työelämän vaatimukset – Miksi itsetuntemus on niin tärkeä työelämätaito ja miten organisaatioiden tulisi huomioida tämä?

Työelämä ja organisaatiot etenevät muutoksesta toiseen. Kyyti voi tuntua meistä monista melkoiselta vuoristoradalta. Nyky-yhteiskunta ei ole erityisen sopiva ihmisaivoille ja ihmismielelle. Meiltä kaikilta vaaditaan kykyä tunnistaa omia rajoja, omia tarpeita ja omia vahvuuksia. Mitä minun...

Lue lisää

 

Voimavarojen ja suorituskyvyn johtaminen

Ota käyttöön parhaat opit voimavarojen ja suorituskyvyn johtamiseen. Miten valmennus ja teknologia yhdistetään parhaalla tavalla?

Lue lisää