Ihmisläheisellä esihenkilötyöllä ensiluokkaista johtamista ja työssä jaksamista

Esihenkilövalmennus

Valmennamme organisaationne esihenkilöt ihmisläheisen johtamisen huippuosaajiksi.

Näin vähennätte sairauspoissaoloja, pienennätte henkilöstön vaihtuvuutta ja nostatte johtamisenne tasoa tuntuvasti.

Tarjoamme esihenkilövalmennuksen 100 % rahat takaisin -takuulla.

Kohotetaan yhdessä organisaationne esihenkilötyöskentely huipputasolle. Tutustu valmennukseen!⬇️

”Huono johtaminen on palkkaustakin isompi syy lähteä”

 

Esihenkilötyö ja johtaminen voivat saada organisaationne kukoistamaan tai sitten rapistumaan sisältäpäin.

Pettyminen johtamiseen, huono ilmapiiri ja työn kuormittavuus ovat yleisimmät syyt irtisanoutumisiin ja suoraan seurausta heikosta johtamisesta ja esihenkilötyöstä

Tämän kertoo viimeisimmät tutkimukset, joten tilanne on monissa organisaatioissa erittäin akuutti.

Heikko esihenkilötyö ja johtaminen saattavat näkyä suuren vaihtuvuuden lisäksi myös:

 • alhaisena työmotivaationa
 • heikkoina työsuorituksina
 • kommunikaatio-ongelmina
 • työnantajamielikuvan rapistumisena

Vaikka yrityksenne ylin johto olisi valmennettu ja viritetty henkilöstöjohtamisen huippuosaajiksi, tämä ei auta, mikäli lähiesihenkilönne eivät kykene ratkomaan johtamisen haasteita arjen keskellä.

Onneksi tilanne on kuitenkin korjattavissa…

Esihenkilötaidot ovat nimittäin taitoja, jotka jokainen voi omaksua, mikäli halua ja sitoutumista kehittymiseen löytyy riittävästi.

Hyvällä esihenkilöosaamisella voitte rakentaa tyytyväisen sekä hyvinvoivan työyhteisön, mikä edistää tärkeimpiä tavoitteitanne tehokkaasti ja tuottavasti.

Arkenne on sujuvaa ja keskitytte oleellisiin asioihin henkilöstöongelmien ratkaisemisen sijaan.

Tähän ovat pystyneet jo sadat esihenkilöt johdollamme ja niin pystytte halutessanne tekin!

Jatka siis vaan lukemista ja tiedät, miten tämä tapahtuu..

Esihenkilötyö vaikuttaa voimakkaimmin työnantajamielikuvaan ja henkilöstötyytyväisyyteen

Varaa sparraus asiantuntijaltamme

Mistä tunnistaa, milloin esihenkilötyö on heikkoa?

Lähijohtamisen ongelmat saattavat joskus jäädä ylimmältä johdolta huomiotta ja aiheuttaa ongelmia koko organisaation laajuisesti.

Etenkin suurissa organisaatiossa ongelmien tunnistaminen voi olla haastavaa ja tuntua ylivoimaiselta, mikä on täysin ymmärrettävää.

Olemme havainneet yhteensä 9 tunnistettavaa tilannetta, jotka viittaavat heikentyneeseen esihenkilötyöhön:

 1. Lisääntyneet irtisanoutumiset
 2. Huono työilmapiiri
 3. Runsaat sairauspoissaolot
 4. Esihenkilöstä saatu toistuva kritiikki henkilöstökyselyissä
 5. Henkilöstön kokemusten vaihtelevuus eri toimipisteiden ja osastojen välillä
 6. Esihenkilön kykenemättömyys selviytyä itse konfliktitilanteista
 7. Arjen haasteet päivittäisessä tekemisessä
 8. Motivaation rapautuminen
 9. Työskentelyn tason heikkeneminen

Mikäli tunnistat yhden tai useamman tilanteen organisaatiossanne, Esihenkilövalmennuksesta on teille takuuvarmasti apua.

Varaa sparraus asiantuntijaltamme

Esihenkilövalmennus nostaa johtamisen 2020-luvulle

Valmennuksessa esihenkilöt kasvavat ihmisläheisiksi johtajiksi ja johtamisenne taso nousee koko organisaatiossa

Lisäksi esihenkilövalmennukseen osallistuminen viestii koko henkilöstölle organisaation halusta parantaa hyvinvointia ja kulttuuria.

Ihmisläheisestä esihenkilötyön valmennuksesta on apua myös organisaatioille, jotka haluavat ennaltaehkäistä esihenkilötyön sudenkuoppia ja valmentaa esihenkilöistä moderneja johtajia.

Näitä mitattavia hyötyjä saatte, kun valmennamme esihenkilönne ihmisläheisiksi johtajiksi:

 • Ylimääräinen ”kitka” vähenee ja arjesta tulee sujuvampaa
 • Sairauspoissaolot vähenevät
 • Irtisanoutumiset vähenevät ja vaihtuvuus pienenee
 • Ilmapiiri kohoaa
 • Johdon tarve puuttua konfliktitilanteisiin vähenee
 • Henkilöstökustannukset laskevat
 • Strategisiin tavoitteisiin pääseminen helpottuu
 • Johtamiskäytännöt yhtenäistyvät läpi organisaation

 

Ja mikä parasta, tämä kaikki voi näkyä parempana tuottavuutena ja työnantajamielikuvan paranemisena.

Näistä palasista
Esihenkilövalmennus koostuu

Valmennuksen aikana esihenkilönne kasvavat ihmisläheisiksi johtajiksi ja koko työyhteisönne suoriutuu paremmin.
Lisäksi esihenkilöt pystyvät tunnistamaan ja hyödyntämään tiimin koko potentiaalia terveellä ja innostavalla tavalla!

Jokainen valmennus räätälöidään kullekin organisaatiolle sopivaksi. Valmennus kestää kokonaisuudessaan 4-6 kuukauden ajan.
Alla on havainnollistava esimerkki, mitä valmennuksenne voisi pitää sisällään (kaikki valmennukset räätälöidään asiakaskohtaisesti).

 

Tilannekuva, Kick-off, ennakkotehtävät

 1. Valmennus aloitetaan kulttuurianalyysillä tai johtamisen auditoinnilla, jossa tehdään tilannekartoitus. 
 2. Määritellään strategiset tavoitteet valmennukselle.
 3. Määritellään onnistumisen kriteerit ja niiden mittaristo.
 4. Ennakkotehtävät valmistavat ja sitouttavat osallistujia ryhmävalmennuksiin.

Ryhmävalmennukset (valitaan 3-6 kpl)

 1. Valmennuspäivien teemat valitaan niin, että ne palvelevat aloitusvaiheessa määritettyjä tavoitteita
 2. Valmennusteemoja voi olla mm.:
  • Mitä on hyvä ihmisten johtaminen?
  • Itsetuntemus ja erilaisten ihmisten johtaminen.
  • Esihenkilön viestintä ja vuorovaikutus.
  • Haastavat johtamistilanteet.
  • Hyvinvoinnin johtaminen.
  • Tiimihengen ja ilmapiirin johtaminen.
 3. Kaikki valmennuskokonaisuudet räätälöidään asiakaskohtaisesti

Ohjausryhmätyöskentely

 1. Ohjausryhmiä järjestetään noin kerran kuukaudessa ryhmävalmennusten välissä.
 2. Ohjausryhmät varmistavat valmennuksen strategisten tavoitteiden täyttymisen valmennusprosessin aikana.
 3. Tarkistetaan mittaristo ja vaikutukset henkilöstön arkeen.
 4. Varmistetaan, että kehitys menee oikeaan suuntaan. 

Vaikuttavat menetelmät varmistavat esihenkilöidenne kasvun ihmisläheisiksi johtajiksi

Käytössämme on laaja keinovalikoima erilaisia työkaluja, joiden avulla esihenkilöt valmennetaan ihmisläheisen johtamisen huippuosaajiksi.

Mukana on sekä itsetuntemukseen ja tiimin johtamiseen liittyviä arvioita ja ratkaisuja. Valitsemme näistä ensimmäisessä johtoryhmän työpajassa tilanteeseenne ja tavoitteisiinne parhaiten sopivat.

Emme todennäköisesti käytä näitä kaikkia, mutta näistä työkaluista kokonaisuus muodostuu.

Yhteinen keskustelu ja harjoitukset
Seuranta- ja välitehtävät
Oma kasvu- ja kehityssuunnitelma
Parisparraus: yhteinen reflektio
Sparraustiimit
Oivallukset ja kysymykset
Arviointityökalut
Webinaari- ja podcast-tallenteet
Ohjausryhmätyöskentely

Asiakkaidemme kokemuksia Esihenkilövalmennuksesta

Olemme toteuttaneet lukuisia valmennuksia erikokoisille organisaatioille.
Esihenkilövalmennuksen vaikutukset kattavat koko organisaation niin yrityksen johtoa kuin operatiivisia toimintoja myöten.
Tässä muutama poiminta asiakkaidemme kokemuksista.

Itsetuntemuksen kasvua

“Menetelmät veivät syvälle itseensä. Ryhmätyömenetelmillä pystyttiin tehokkaasti keskustelemaan asioiden oikeilla nimillä. Itsensä johtamista linkitettynä johtamiseen pidettiin hyvänä konseptina.”

– Riitta Hänninen, henkilöstöpäällikkö, Call Waves Solutions Finland Oy 

Ihmisten tarpeiden ymmärtämistä

Suurin hyöty valmennuksessa oli erilaisiin persoonallisuustyyppeihin tutustuminen, niiden tarkasteleminen ja ymmärtäminen. Ymmärtämällä ihmisiä ja heidän tapaansa tehdä asioita on helpompi jatkaa yhdessä kohti samoja päämääriä.”

– Pia Sundell, toiminnanjohtaja, Barnavårdsföreningen

Yhtenäiset johtamiskäytännöt

Uudet esimiehet saivat hyviä työkaluja päivittäiseen johtamiseen, saatiin käynnistettyä ensiaskeleet kohti yhtenäistä Herrfors-johtajuutta.

– Jan-Erik Höglund, henkilöstöpäällikkö, Oy Herrfors Ab

Vaikuttiko hyvältä?

Varaa sparraus asiantuntijaltamme

Taistelemme ihmisläheisen organisaatiokulttuurin puolesta

Jos ihmisläheisyys on teille tärkeää, olemme oikea kumppani

Missiomme on tehdä kaikkemme, jotta ihmisläheinen johtaminen ja organisaatiokulttuuri saisi tukevamman jalansijan Suomessa ja maailmalla.

Olemme erityisen hyviä:

 • Ottamaan ihmisen kokonaisvaltaisesti huomioon
 • Herättämään halun kehittymiseen ja uudistumiseen – itsetuntemuksen ja ajattelun kautta
 • Saamaan ihminen pysähtymään oman elämän äärelle ja miettimään, mikä on tärkeää
 • Auttamaan ihmisiä kuuntelemaan itseään ja toisiaan
 • Hahmottamaan mitä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttaminen vaatii organisaatiotasolla
 • Ihmisläheiseen yrityskulttuuriin ohjaamisessa
 • Hyväksymään inhimillisyyden
 • Näyttämään ja saavuttamaan potentiaalin, joka saavutetaan ihmiskeskeisyydellä
 • Ymmärtämään, kuinka muutos syntyy inhimillisesti
 • Tekemään asioita vähän toisin kuin muut

Jos nämä ovat myös teille tärkeitä arvoja, meidän kannattaa keskustella lisää!

 

Varaa sparraus asiantuntijaltamme

Näiden kanssa olemme työskennelleet

Kulttuurianalyysi - referenssit

Kokenut tiimimme on valmiina auttamaan

Tiimimme on toteuttanut johtamisen valmennuksia jo satoja kertoja, joten olette hyvissä käsissä.

Sanna Hurme

Valmentamisessani näkyy positiivisen psykologian lähtökohdat, kuten vahvuuksien kehittäminen, ratkaisukeskeisyys ja innostavuus.

Esihenkilövalmentaja, työyhteisövalmentaja
Kasvatustieteiden maisteri, ammatillinen opettaja, Life Coach

Henri Karjula

”Meidän on löydettävä itsemme, jotta osaamme kohdata toisen. Meidän on osattava pitää hyvää huolta itsestämme, että pystymme pitämään huolta muista.”

Toimitusjohtaja, valmentaja

Irina Luukkonen

Ajattelen, että hyvä vuorovaikutus, luottamus sekä valmennuksen ilmapiiri ovat avaimia onnistuneeseen valmennukseen.

Terveystieteiden maisteri,
Kognitiivinen lyhytterapia, Certified Professional Coach

Tilaa esihenkilövalmennus ilman rahallista riskiä

Kyllä, luit ihan oikein. Tarjoamme esihenkilövalmennuksen ilman rahallista riskiä.

Esihenkilövalmennus maksaa tyypillisesti 7 500 – 14 000 € +alv riippuen organisaationne koosta ja valmennettavien määrästä.

Voitte tarttua tähän mahdollisuuteen ilman rahallista riskiä, sillä lupauksemme on tämä: jos emme onnistu kehittämään organisaationne esihenkilötyötä ilman selkeästi näkyvää parannusta kohti ihmisläheistä kulttuuria, saatte rahanne takaisin viimeistä senttiä myöden.

Tiedämme, että tästä on teille varmasti hyötyä, joten siksi voimme poistaa rahallisen riskin harteiltasi.

 

Varaa NYT sparrauspuhelu asiantuntijamme kanssa

Tästä se kaikki alkaa. Nappaa asiantuntijamme kalenterista sinulle parhaiten sopiva aika ja saat ymmärryksen esihenkilötyönne ongelmien juurisyistä jo puhelun aikana.

Lisäksi lupaamme, että saat puhelusta VÄHINTÄÄN YHDEN täsmävinkin johtamisenne kehittämiseen, jonka voit ottaa käyttöön heti puhelun jälkeen.

Puhelun varaaminen ei tietenkään sinua mihinkään. Kalenteroi oma puhelusi nyt!