Yhteisöllisyys – edellytykset laadukkaalle yhteistyölle

Tiimit oppivat hyödyntämään työyhteisön voimavarana.

Milloin tästä voi olla apua?

 • Työyhteisöön sitoutuminen on heikkoa, vaihtuvuus korkea.
 • Työyhteisö on hajallaan ja yhteisöllisyys on rapautunut.
 • Yhteisöllisyys ei tue vahvan organisaatiokulttuurin muodostumista.

Valmennuksen sisältö

 • Itsetuntemus ja erilaisuuden ymmärtäminen
 • Onnistuvat tiimin kulmakivet ja yhteiset pelisäännöt
 • Tiimin kehityksen vaiheet
 • Yhteistyö organisaation sisällä
 • Tiimin rooli organisaatiokulttuurin rakentamisessa

Toteutus

Valmennus aloitetaan yhteisellä kickoff tilaisuudella. Kickoff tilaisuuden jälkeen tehdään Älykäs tiimi -arvio, jolla arvioidaan tiiimin toimivuus, vahvuudet ja kipupisteet.
Valmentaja tutustuu organisaation tilanteeseen ja valmennettavien arkeen. Muutama puhelu tiimiläisille voi olla tapa virittäytyä reaalimaailmaan.

Kokonaisuuden tärkeimmät tavoitteet määritetään ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmätyö on tärkeä osa tavoitteellista toteutusta. Valmennusten sopiva väli on 3-6 viikkoa, riippuen tavoitteista ja lopullisesta ohjelmakokonaisuudesta.
Valmennus ei ole pelkästään pidetyt valmennuskohtaamiset, vaan ohjelmassa hyödynnetään erilaisia menetelmiä, joilla varmistetaan oppiminen ja kehittyminen myös kohtaamisten välillä arjessa.
Valmennuksissa hyödynnetään aktiivisesti erilaisia ennakko- ja seurantatehtäviä, osallistujien tilanne huomioiden.

Käytettäviä työkalut:

 • Älykäs tiimi -arvio
 • WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysi
 • Ryhmävalmennukset 3-5 kpl
 • Henkilökohtainen coaching 3-5 krt

Lopputulos

Tiimin ja yhteisöllisyyden perustaso on varmistettu koko kohderyhmän osalta. Psykologinen turvallisuus on lisääntynyt, vuorovaikutuksen taso ja me-hengen tunne on noussut.

Hyöty organisaatiolle

Ihmiset sitoutuvat organisaatioon aiempaa paremmin. Yhteisöllisyyden voima mahdollistaa tiimien ja organisaation eteenpäin menemisen. Hajanaisesta porukasta muodostuu tunnistettava tiimi.