Johtajuus – Hyvä ihmisten johtaminen (Lähijohtaminen)

Ihmisläheisen johtamisen tasalaatuistaminen ja yhteisen ihmisläheisen johtaiskäsityksen muodostaminen.

 • Johtaminen epätasalaatuista
 • Johtaminen keskittyy asioihin, ihmisten johtaminen heikkoa
 • Organisaatiota johdetaan heikosti
 • Organisaatiossa paljon uusia esihenkilöitä
 • Esihenkilöt eivät ole päässeet muodostamaan yhteistä johtamiskäsitystä

Valmennuksen sisältö

 • Mitä on hyvä ihmisten johtaminen?
 • Itsetuntemus ja erilaisten ihmisten johtaminen
 • Esihenkilön viestintä ja vuorovaikutus
 • Haastavat johtamistilanteet
 • Hyvinvoinnin johtaminen
 • Tiimihengen ja ilmapiirin johtaminen

Työkalut:

 • Älykäs johtaminen -itsearvio
 • 360° johtajuusarvio
 • WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysi
 • Ryhmävalmennukset 5 kpl
 • Henkilökohtainen coaching 3-5 krt

Lopputulos

Esihenkilöt ymmärtävät johtamistehtävän moninaisuudet, oman vastuun organisaation tavoitteiden toimeenpanossa, vastuun työnantajan edustajana olemisessa. Esihenkilöt käynnistävät henkilökohtaiset kasvumatkan itsetuntemuksen edistämisen kautta.

Hyöty organisaatiolle

 • Johtamisen tasalaatuisuus
 • Esihenkilöiden kyvykkyys ja johtajuus lisääntyy
 • Organisaation tavoitteet saavutetaan aiempaa paremmin