Itsetuntemus on avain hyvään itsensä johtamiseen.

Henkilökohtaisen kehittymisen mahdollistaminen.

Yhteiskunnan ja työyhteisöjen hektisyys sekä ihmisten haastava arki näkyy työpaikoilla ihmisten kuormittumisena ja tyytymättömyytenä. Stressi ja paine voi haastaa myös organisaation eteenpäin menemistä.

Valmennuksen sisältö

 • Itsetuntemus – kuka olen ja miten johdan itseäni?
 • Tasapainoinen hyvinvointi – stressinhallinta ja palautuminen
 • Optimaalinen suorituskyky – älykäs ajanhallinta
 • Hyvinvointia tukeva arki ja rutiinit

  Toteutus

  Itsetuntemus -työpajakokonaisuus voi käsittää tiimille 2-6 työpajaa. Kokonaisuus aloitetaan lyhyellä etäkickoffilla ja/tai pienellä ennakkotehtävällä. Kokonaisuuden tavoite on vahvistaa jokaisen osallistujan itsereflektiota, syvempää tietoisuutta itsestään ja näiden avulla parempaa itsensä johtamista arjessa. Työpajat toteutetaan osallistavalla tavalla, jossa jokainen pääsee myös aktiivisesti ääneen. Valmennukset ovat myös itsessään harjoittelun paikkoja kuuntelemiselle, läsnäololle, ja hyville työyhteisötaidoille.

  Kokonaisuuden tärkeimmät tavoitteet määritetään ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmätyö on tärkeä osa tavoitteellista toteutusta. Valmennusten sopiva väli on 3-6 viikkoa, riippuen tavoitteista ja lopullisesta ohjelmakokonaisuudesta.
  Valmennus ei ole pelkästään pidetyt valmennuskohtaamiset, vaan ohjelmassa hyödynnetään erilaisia menetelmiä, joilla varmistetaan oppiminen ja kehittyminen myös kohtaamisten välillä arjessa.
  Valmennuksissa hyödynnetään aktiivisesti erilaisia ennakko- ja seurantatehtäviä, osallistujien tilanne huomioiden.

  Lopputulos

  Henkilökohtaisella tasolla osallistujat kehittyvät käytännön tasolla arjen tasapainon löytämisessä. Osallistujien kokonaisvaltainen hyvinvointi paranee, stressiin suhtautuminen tervehtyy ja turha höttö elämästä vähenee. Eli vaikutus näkyy selvästi myös työn ulkopuolella.

  Hyöty organisaatiolle

  Organisaatiotasolla ihmiset siirtyvät tulipalojen sammuttelusta tasapainoiseen arjen hallintaan – ja samalla myös keskeneräisyyden hyväksymiseen.