Johtajuus – Esihenkilöstä ihmisten johtajaksi (Lähijohtaminen)

Johtajana kasvaminen ja syvällisemman ihmisten johtamisen rakentaminen osaksi organisaatiokulttuuria.

 • Asiantuntijaorganisaatiossa ei kyetä ottamaan seuraavaa askelta.
 • Lahjakkaasta porukasta ei saada potentiaalia irti.
 • Kohderyhmän tulee kasvaa, jotta voivat ottaa lisävastuuta tulevaisuudessa.

Valmennuksen sisältö

 • Strateginen ajattelu ja toiminta
 • Onnistumisen ja potentiaalin johtaminen
 • Muutoksen johtaminen ja uudistuminen
 • Tunteiden ja tunneilmaston johtaminen
 • Tulevaisuuden johtaminen
 • Johtoryhmän jäsenenä toimiminen

Työkalut:

 • Älykäs johtaminen -itsearvio
 • 360° johtajuusarvio
 • WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysi
 • Ryhmävalmennukset 5 kpl
 • Henkilökohtainen coaching 3-5 krt

Lopputulos

Johtaja ymmärtää ihmisyyttä yhä paremmin ja kykenee aidosti kasvattamaan tiimiläisten kapasiteettia. Johtaja uskaltaa itsekin kasvaa uudelle tasolle ja auttaa johdettaviaan vastuunotossa. Johtamisen laatu nousee, toiminta on yhä vahvemmin strategista toimintaa.

Hyöty organisaatiolle

 • Johtamisen tasalaatuisuus
 • Esihenkilöiden kyvykkyys ja johtajuus lisääntyy
 • Organisaation tavoitteet saavutetaan aiempaa paremmin