Kulttuurimittari

Me Hälsalla teemme töitä, jotta tulevaisuudessa suomalaisten työpaikkojen menestyksen takana on tunnetusti ihmisten hyvinvointi.

Autamme kumppaneitamme kehittämään itsetuntemusta, johtamista ja organisaatiokulttuuria niin, että se tukee tasapainoista elämää, itsensä johtamista ja suorituskykyä. Meillä on rohkeutta kysyä hankaliakin kysymyksiä – ja uskallamme sanoa suoraan, mikä mättää.

Kulttuurimittari on toimintatapa, jolla arvioidaan tilannekuvaa ja autetaan organisaatiota kehittymään ja kehittämään toimintaa systemaattisesti.

Kulttuurimittarin pääpointti ei ole mittari itse, vaan systemaattinen kehittäminen ja ulkopuolisen tuki organisaation kehittymiseen. Kulttuurimittarin pohjana on klassinen eNPS-mittaus, jonka myötä organisaatiossa tehdään kohdennettua kehittämistä.

Milloin tästä voi olla apua?

Kun organisaation tilannekuva vaikuttaa epäselvältä, ihmisiä ei ole saatu osallistettua eikä haasteiden juurisyitä ole tunnistettu.  Kulttuurimittarin tärkeä osa on asiantunteva ohjausryhmätyö, rohkea haastaminen ja ulkopuolinen näkemys todellisista syistä ja tarvittavista toimenpiteistä.

Valinnaiset arviot:

Toteutus

Kulttuurimittari käyttöönotto aloitetaan ohjausryhmällä. Ohjausryhmässä arvioidaan organisaation nykytila ja päätetään ensimmäisenä käytettävä arvio.

Arvion jälkeen pidetään ohjausryhmä, jossa käydään läpi arvion tulokset. Tuloksista poimitaan a) helposti korjattavissa olevat asiat b) kehitysprosessiin ohjautuvat asiat c) asiat, joita ei lähdetä kehittämään sekä d) tehdään suunnitelma viestinnästä ja toimenpiteiden aikataulusta.

Jatkossa tehtävässä mittauksessa huomioidaan edellisen mittauksen jälkeen tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikuttavuuden arviointi.
Arviointia voidaan tehdä 8 kertaa vuodessa, mutta jokaisella kerralla ei tarvitse kysyä koko henkilöstöltä: jollakin mittauskerralla arvio voi kohditua esimerkiksi pelkästään johtoryhmän toimintaan.

Hyöty organisaatiolle

Kulttuurimittari tarjoaa organisaatiolla poikkeuksellisen laadukkaan tavan kehittää toimintaa systemaattisesti – ilman, että ihmiset kuormittuvat jatkuvasta kyselemisestä.
Kulttuurimittari tuo mukanaan inhimillisen komponentin perinteisiin arvioihin verrattuna, sillä ohjausryhmätyö ja Hälsan työelämäasiantuntijuus on kumppaneidemme käytettävissä.