Itsetuntemus – kehittyvät ihmiset voimavaraksi

Henkilökohtaisen kehittymisen mahdollistaminen.

Milloin tästä voi olla apua?

Organisaation kasvu tapahtuu yksilöiden kautta. Ihmisten huono itsetuntemus ja itsensä johtaminen voi olla organisaation kasvun jarru. Tämä ohjelma synnyttää tietoisuutta ja parempaa toimintaa arjessa niin henkilökohtaisella tasolla kuin työyhteisötasollakin.

Valmennuksen sisältö

 • Persoonan tunnistaminen – millainen tiimipelaaja olen?
 • Arvot ja asenteet – oman identiteetin tunnistaminen ja suunan kirkastaminen
 • Muutos ja uudistuminen – henkilökohtainen kehittyminen ja resilienssi
 • Tunteet työpaikalla – omat tunteet ja kyky käsitellä tunteita

  Toteutus

  Itsetuntemus -työpajakokonaisuus voi käsittää tiimille 2-6 työpajaa. Kokonaisuus aloitetaan lyhyellä etäkickoffilla ja/tai pienellä ennakkotehtävällä. Kokonaisuuden tavoite on vahvistaa jokaisen osallistujan itsereflektiota, tietoisuutta omasta tilanteesta ja sitä kautta toiminnan kehittämistä. Työpajat toteutetaan osallistavalla tavalla, jossa jokainen pääsee myös aktiivisesti ääneen. Valmennukset ovat myös itsessään harjoittelun paikkoja kuuntelemiselle, läsnäololle, ja hyville työyhteisötaidoille.

  Kokonaisuuden tärkeimmät tavoitteet määritetään ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmätyö on tärkeä osa tavoitteellista toteutusta. Valmennusten sopiva väli on 3-6 viikkoa, riippuen tavoitteista ja lopullisesta ohjelmakokonaisuudesta.
  Valmennus ei ole pelkästään pidetyt valmennuskohtaamiset, vaan ohjelmassa hyödynnetään erilaisia menetelmiä, joilla varmistetaan oppiminen ja kehittyminen myös kohtaamisten välillä arjessa.
  Valmennuksissa hyödynnetään aktiivisesti erilaisia ennakko- ja seurantatehtäviä, osallistujien tilanne huomioiden.

  Lopputulos

  Henkilökohtaisella tasolla jokainen osallistuja ymmärtää itseään huomattavasti aiempaa paremmin. Jokainen osallistuja kykenee myös johtamaan itseään työssä ja vapaa-ajalla aiempaa paremmin. Osallistujien elämään alkaa syntyä hallitumpi tasapaino.

  Hyöty organisaatiolle

  Ihmisten henkilökohtainen kasvu mahdollistaa myös organisaation kasvun. Ihmiset tulevat paremmin toimeen keskenään, ja ihmiset jaksavat paremmin.