Tunnistatko oman ja työtovereidesi luontaiset käyttäytymistyylit ja vahvuudet?
Miten voisit rakentaa paremmin luottamusta erilaisten ihmisten kesken?
Haluatko rakentaa tiimistäsi mahdollisimman monipuolisen ja tehokkaan?

Jopa yli 90 % organisaation ongelmista johtuu kommunikaatiohaasteista. Siksi ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja luottamuksen parantamiseen kannattaa satsata. Ihmisten erilaisuus ryhmässä on suuri voimavara. Se lisää luovuutta, parantaa ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa, edistää ryhmän sisäistä oppimista ja parantaa tuloksia.

Peili-käyttäytymisprofiili on avain ihmisten luontaisen erilaisuuden ymmärtämiseen ja vahvuuksien hyödyntämiseen. Oman ja työkaverin luontaisen käyttäytymistyylin tunnistaminen antaa yhteisen kielen vuorovaikutuksen ilmiöiden ja erilaisten toimintatapojen ymmärtämiseksi. Peili-käyttäytymisprofiili on henkilökohtainen palaute omasta käyttäytymistyylistä, käyttäytymisen herättämästä luottamuksesta sekä osoittamastaan kohtaamiskyvystä. Peili-käyttäytymisprofiili tekee näkyväksi ryhmän jäsenten käyttäytymistyylit ja auttaa yhdessä avaamaan ryhmän vahvuuksia ja haasteita sekä erilaisuuden jakautumista ryhmässä.

Oletko herkästi innostuva, kekseliäs ja asioita edistävä? Vai pohdiskeleva, rauhallinen ja analyyttinen? Onko työkaverisi kenties määrätietoinen, tavoitteellinen ja tehokas? Vai sovitteleva, kuunteleva ja me-henkinen?

Peili-käyttäytymisprofiili perustuu vähintään viiden meidät erilaisissa olosuhteissa hyvin tuntevan henkilön antamiin palautteisiin sekä omaan itsearvioomme. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö ei ole itse tunnistanut.

Oman ja toisten luontaisen käyttäytymistyylin, kohtaamiskyvyn ja luottamuksen rakenteen tunnistaminen lisäävät kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa ja vahvistaa keskinäistä luottamusta. Tällöin yhteisten tavoitteiden saavuttaminenkin on helpompaa, mikä lisää organisaation kilpailuetua.

Sertifioidun Peili-valmentajan kanssa oma- ja ryhmän kehittämissuunnitelma
Haluatko kehittää omaa itsetuntemusta ja -luottamusta?
Haluatko esimiehenä huomioida erilaiset alaisesi paremmin?
Haluatko kehittyä palautteenantajana ja kehityskeskustelujen pitäjänä?
Miten huomioit ja vaikutat paremmin erilaisiin työkavereihin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin?


Kysy lisää

eeva@halsa.fi
044 5547194