Luottamus, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys lisäävät sekä yksilön että työyhteisön sosiaalista pääomaa. Sosiaalisen pääoman vipuvarsina ovat hyvä johtaminen ja toimiva työyhteisö. Sosiaalisen pääoman määrä ja laatu vaikuttavat tutkitusti työntekijöiden terveyteen ja työn tuloksellisuuteen.

Johtamisella on keskeinen vaikutus työhyvinvointiin. Työntekijäkeskeinen ja osallistava johtaminen saa työntekijän kokemaan itsensä hyödylliseksi ja tärkeäksi sekä oikeudenmukaisesti kohdelluksi. Hyvä johtaja kuuntelee, kannattaa avointa tiedonkulkua, osallistaa ja kannustaa osaamisen kehittämiseen. Valmentava ja voimavaroja antava johtaminen nostaa yksilön ja ryhmän parhaat puolet esiin. Yksilö, joka voi käyttää kykyjään täysimääräisesti ja vaikuttaa omaa työtään koskeviin tavoitteisiin ja tekemisen tapoihin, kokee työn imua ja voi hyvin.

Hyvä johtaminen näkyy ihmisten välisenä yhteistyönä ja hyvinä työtuloksina. Esimiestyössä on tärkeää hahmottaa, että ihmisten vuorovaikutukseen voi vaikuttaa parhaiten, kun itse on läsnä. Johtaminen voidaankin määritellä tavoitteeseen tähtääväksi vuorovaikutukseksi.

8 vinkkiä luottamuksen vahvistamiseen työyhteisössä
(Mukaellen Mäkipeska ja Niemelä)

  1. Ole rehellinen ja avoin.
  2. Osoita arvostusta ja kunnioitusta työtoveria, hänen osaamistaan ja työtään kohtaan.
  3. Toimi ennustettavasti, johdonmukaisesti ja turvallisesti.
  4. Tee yhteistyötä vastavuoroisesti, niin että molemmilla on velvoitteita ja molemmat saavat hyötyä.
  5. Katso silmiin ja sano kiitos.
  6. Jaa tietoa.
  7. Anna ja pyydä palautetta.
  8. Osoita sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen.

ILMOITTAUDU MUKAAN HÄLSAN HR-AAMUUN TÄSTÄ