Tunnistatko rehtorina oman luontaisen käyttäytymistyylisi ja vahvuutesi? Entä apulaisrehtorin?
Haluatteko rakentaa rehtorin ja apulaisrehtorin yhteistyöstä sujuvampaa ja tehokkaampaa?
Miten voisitte vahvistaa keskinäistä kohtaamiskykyänne ja luottamusta?
Onko jaettu johtajuus toteutettu teillä vain mekaanisina tehtävien jakamisena?
Voisiko johtajuutta jakaa rehtorin, apulaisrehtorin, koulusihteerin ja johtoryhmän jäsenten luontaisten vahvuuksien mukaan?
Haluatteko lisävälineitä erilaisten ihmisten johtamiseen? Entä erilaisten vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kohtaamiseen?

Yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa tulee aina näkyvästi esille ihmisten luontainen käyttäytymistyyli. Jopa yli 90 % organisaation ongelmista johtuu kommunikaatiohaasteista. Siksi keskinäiseen vuorovaikutukseen ja luottamuksen parantamiseen kannattaa satsata. Ihmisten erilaisuus on parhaimmillaan yhteistyön suurin voimavara. Kun yhteistyötä tehdään omista vahvuuksista käsin, lisääntyvät luovuus, ongelmanratkaisu, päätöksenteko, työn ilo, ryhmän sisäinen oppiminen ja työn tulokset.

Peili-käyttäytymisprofiili on avain ihmisten luontaisen erilaisuuden ymmärtämiseen ja vahvuuksien hyödyntämiseen. Oman ja läheisen työkaverin luontaisen käyttäytymistyylin tunnistaminen antaa yhteisen kielen vuorovaikutuksen ilmiöiden ja erilaisten toimintatapojen ymmärtämiseksi. Peili-käyttäytymisprofiili on henkilökohtainen palaute omasta käyttäytymistyylistä, käyttäytymisen herättämästä luottamuksesta sekä osoittamastaan kohtaamiskyvystä. Peili-käyttäytymisprofiili tekee näkyväksi työkavereiden käyttäytymistyylit ja auttaa yhdessä avaamaan yhteistyön vahvuuksia ja haasteita sekä erilaisuuden jakautumista ryhmässä.

Oletko herkästi innostuva, kekseliäs ja asioita edistävä? Vai pohdiskeleva, rauhallinen ja analyyttinen? Onko työkaverisi kenties määrätietoinen, tavoitteellinen ja tehokas? Vai sovitteleva, kuunteleva ja me-henkinen?

Peili-käyttäytymisprofiili perustuu vähintään viiden meidät erilaisissa olosuhteissa hyvin tuntevan henkilön antamiin palautteisiin sekä omaan itsearvioomme. Muiden antama palaute voi paljastaa ihmiselle itselleen näkymättömiä kehityskohteita. Usein se tuo esille myös vahvuuksia, joita henkilö ei ole itse tunnistanut.

Oman ja toisten luontaisen käyttäytymistyylin, kohtaamiskyvyn ja luottamuksen rakenteen tunnistaminen lisäävät kykyä toimia rakentavasti erilaisissa tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa ja vahvistaa keskinäistä luottamusta. Tällöin mahdollistuu myös aito jaettu johtajuus, jonka avulla yhteisten tavoitteiden saavuttaminenkin on helpompaa.

Sertifioidun Peili-valmentajan kanssa oma-, yhteistyöparin- tai ryhmän kehittämissuunnitelma

Haluatko kehittää itsetuntemustasi?
Haluatko, että yhteistyö apulaisrehtorin kanssa sujuu jouhevammin?
Haluatko, että johtoryhmän kesken jaettu johtajuus on aitoa, kunkin vahvuuksiin pohjautuvaa?
Haluatko esimiehenä huomioida erilaiset alaisesi paremmin?

Kysy lisää
eeva@halsa.fi
044 5547194