Yksilön arvojohtaminen – elä arvojesi mukaista elämää

17.09.2020

”Älä yritä tulla menestyneeksi ihmiseksi, vaan pikemminkin ihmiseksi, jolla on arvot.”
Albert Einstein

Harva on valmis siihen vaivalloiseen pohdiskeluun, jota yksilön arvojen pohtiminen vaatii. Se on henkisesti rankka savotta, mutta vielä rankempaa on säntillinen eläminen arvojen mukaan. Tässä blogitekstissä käsitellään nimenomaan yksilön henkilökohtaista arvojohtamista itsensä johtamisen näkökulmasta. Oleellisia kysymyksiä ovat:

 • Oletko pohtinut omia arvojasi?
 • Mitä arvoja sinulla voi olla?
 • Elätkö arvojesi mukaisesti?

Yksilön arvojohtaminen on arvojen määrittämistä ja pohtimista. Se on mietiskelyä siitä, mitä elämässä pidät kaikkein tärkeimpänä. Arvojen mukaan eläminen ei ole pelkkää arvojen julistamista, vaan konkreettisia tekoja, joita arvot ohjaavat.


Arvot ovat tapa olla ja ajatella

Sanakirjamääritelmän mukaan arvot ovat käyttäytymisperiaatteita tai -standardeja, ihmisen arvio siitä, mikä elämässä on tärkeää. Tutkijaprofessori Brené Brown kirjoittaa kirjassaan ’Dare to lead – rohkaiseva johtaja’, että hän typistää tuon määritelmän muotoon: ”Arvo on sellainen tapa olla tai ajatella, jota pidämme tärkeimpänä.” Siihen liittyy siis hierarkkinen ajattelu, että jokin on tärkeämpää kuin jokin toinen.

Arvot ovat siitä monimutkainen käsite, että ne voivat tiukassa paikassa hämärtyä, jollemme ole pohtineet ja sanoittaneet niitä syvällisesti jo etukäteen. Ikävä kyllä, eläminen arvojen mukaan vaatii etukäteistyötä, johon moni meistä ei ole vielä vaivautunut.

Pohtimisen lisäksi toinen oleellinen askel arvopohtimisessa on ettemme ainoastaan julista arvojamme, vaan myös elämme niiden mukaisesti. Viralliset arvot ovat niitä, joita keksimme ja toistamme. Todelliset arvot ovat niitä, joita arkisessa elämässämme toteutamme. Jos nämä kaksi – toistetut ja toteutetut – eroavat toisistaan, niin se synnyttää arvoristiriidan.

Yksi hyvä tapa omien arvojen selvittämiseen on kaivaa esiin joko kalenteri tai lompakko. Kalenterista selviää, mihin asioihin todellisuudessa käytät aikaasi. Lompakosta taas selviää, mihin asioihin käytät rahasi. Ovatko lompakkosi ja kalenterisi linjassa omien arvojesi kanssa? Jos eivät ole, niin mihin haluaisit käyttää aikasi ja rahasi?

Arvojen pohtimisen voi myös aloittaa negaation kautta. Kysyä itseltäsi, mitkä eivät ainakaan ole sinun arvojasi. Jos aloittaa pohtimalla pelkästään omaa arvopohjaa, niin siitä syntyy helposti yleistä huttua, joka ei miellytä sinua itseäsikään.

 • Mihin käytät valtaosan ajastasi?
 • Mihin käytät valtaosan rahastasi?
 • Käytätkö valtaosan ajastasi ja rahastasi asioihin, joihin haluaisit käyttää niitä?
 • Miten voit muokata käyttäytymistäsi, jotta lompakkosi ja kalenterisi ovat linjassa arvojesi kanssa?


Arvot ovat jokaisen oma valinta

  Jos sinulla on enemmän kuin kolme prioriteettia, sinulla ei ole lainkaan prioriteetteja.” – Jim Collins

  Arvojasi ei päätä kukaan muu kuin sinä itse. Tärkeintä on ymmärtää, ettemme voi elää sellaisten arvojen mukaisesti, joita emme voi nimetä. Hankaluutta lisää, ettei meillä voi olla kuin yhdet arvot, joiden mukaan elämme. Toisessa tilanteessa ei voi olla toisenlaiset arvot kuin toisessa. Jos jonkin asian näkee tärkeimmäksi, niin siitä ei kannata joustaa.

  Seuraavassa kuvassa on lista arvoista. Kuinka monta niistä valitsisit omiksi arvoiksesi?

  Tyypillisesti ihmiset valitsevat kymmenestä viiteentoista arvoa. Mutta pystymmekö aidosti elämään kymmenen arvon mukaisesti, varsinkin jo ne ovat jossain vaiheessa ristiriidassa keskenään? Lähde sen sijaan viilaamaan, höyläämään ja karsimaan listaa pienemmäksi aivan kahteen taikka jopa yhteen arvoon. Mitä asiat ovat sinulle oikeasti tärkeitä?

  Jos rupeaa kunnolla pohtimaan, niin yleensä paljastuu, että nuo kymmenen tai viisitoista alkuperäisesti valittua arvoa kiteytyvät aivan yhteen tai kahteen sanaan.

  • Kiteytä omat arvosi kahteen sanaan. Mitkä ne ovat?

   


  Johtaja²-valmennus 

  Haluatko yhä kehittyä johtajana? Oletko kiinnostunut oppimaan uutta ja ennakoimaan tulevaisuuden johtamisen tarpeita? Hälsan Johtaja²-valmennus alkaa loppu vuodesta!
  Valmennus sisältää mm. kuusi valmennuspäivää.

  Päävalmentajana ohjelmassa toimii Erkka Westerlund, ja muina valmentajina toimivat Esa Saarinen, Susanna Rahkamo, Juha Martikainen, Henri Karjula ja Lari Karjula.
  Valmennukseen otetaan 12 tulevaisuuden ihmisten johtajaa. Hae mukaan lokakuun loppuun mennessä.

  » Lue lisää valmennuksesta   Arvot ovat tekoja, eivät vain kauniita sanoja

   Monet ovat allergisia jorinoille arvoista, koska niistä puhutaan koreasti, mutta itse käytännössä niiden mukaan eläminen ei toteudu. Se on jo yksilötasolla raivostuttavaa, mutta myös organisaatioissa se on yleistä. Brownin tutkimusten mukaan vain kymmenen prosenttia organisaatioista on vienyt arvonsa käytäntöön. Todennäköisesti yksilöillä on sama suhde; joka kymmenes toteuttaa arvojaan arkisessa elämässä.

   Arvoihin kannattaa liittää käyttäytymismallit, jotka tukevat arvojamme: Jos minun arvoni on tämä, niin tässä tilanteessa toimin näin. Myös vastaavasti niihin kannattaa liittää houkuttelevia tapoja toimia, jotka ovat arvojamme vastaan: Jos näin tapahtuu, niin en ainakaan toimi näin. Nämä voivat olla vaikka tapoja, joita et halua välttämättä toteuttaa, mutta ne tuntuvat mukavilta oikoreiteiltä ja joustat periaatteistasi.

   Arvojen mukaan eläminen voi olla raskasta ja ajoittain myös epämukavaa. On mukavaa olla vaiti, jos jokin sotii arvojasi kohtaan. Se säästää sinut epämiellyttävältä keskustelulta tai voi olla työlästä henkisesti. Olemme epätäydellisiä ihmisiä, joten aina tämä ei onnistu.

   • Mitkä kolme käyttäytymismallia tukevat arvojasi?
   • Mitkä kolme houkuttelevaa tapaa toimia eivät ole arvojesi kanssa linjassa?
   • Muistatko omasta elämästäsi tilanteen, jossa toteutit näitä arvoja täysipainoisesti?


   Ihmisen elämänkaari ja arvojen kehittyminen

    Teologi, yrittäjä ja kirjailija Tapio Aaltonen on tuonut tietoisuuteeni mielenkiintoisen ajatusleikin arvojen kehittymisestä ihmisen elämänkaaren sisällä.

    • Ihmisen elämästä ensimmäiset kaksikymmentä vuotta ovat virikkeiden vastaanottamista ja niiden käsittelyä.
    • Ikävuodet 20-40 taas ovat haasteisiin vastaamista ja sillä aikavälillä ihmiselle kerääntyy ammatillinen ja taloudellinen pohja.
    • Seuraavat kaksikymmentä ikävuotta 40-60 ovat oivalluksien aikaa eli kyselemistä itseltään.
    • Näiden ikävuosien jälkeen tavoite on löytää viisaus, joka kattaa taas seuraavat kaksikymmentä vuotta. Jotkut yltävät viisauteen paremmin, jotkut huonommin.

    Mitä jos joku yksilö pystyykin hyppäämään tuohon viimeiseen kahdenkymmenen vuoden pätkään vähän etuajassa? Itse työskentelen tällä hetkellä kolmekymppisen nuoren toimitusjohtajan kanssa, joka otti kypsästi tämän haasteen vastaan. Hän hyppäsi etuajassa haasteista kohti oivalluksia ja viisautta.

    Koskaan ei ole liian aikaista – tai myöhäistä – pohtia omia arvojaan ja alkaa elämään niiden kanssa. Arvot voivat myös muuttua elämän varrella joko ulkoisista tai sisäisistä syistä. Jollakin elämän lähtökohdat voivat olla sellaiset, että taloudellinen vakaus on äärimmäisen tärkeä arvo nuorena. Mutta sen saavuttaessa, arvo voi siirtyä toiseen. Samoin elämän suuret tapahtumat, kuten lasten syntyminen, voivat muuttaa arvopohjaa ja se on ihan okei. Sitä ei tarvitse pelästyä, jos arvopohdinnan tekee jälleen pidemmän kaavan kautta.

    Elämänkaariajattelumallin mukaisesti ihmisen elämän päätöspiste on kuolema. Tyly totuus on, että kaikki me päädymme ennemmin tai myöhemmin mullan alle. Jos lähdet kuvittelemaan omia hautajaisiasi, niin ketkä ihmiset ovat henkiset arkunkantajasi, jotka vievät sinut viimeiseen lepoosi? Tämän ajatusleikin pohjimmainen idea on löytää merkittävimmät ihmiset ja miten he linkittyvät arvoihisi.

    • Mitä tekisit, jos saisit toisen elämän?
    • Missä haluat olla viiden vuoden päästä?
    • Entä kymmenen vuoden päästä?
    • Entä kahdenkymmenen vuoden päästä?


    Osaatko ja ehditkö reflektoida?

     Olen jo kirjoittanut mittavan blogitekstin itsereflektiosta. Itsereflektio on oman toiminnan ja ajattelun itsearviointia ja tarkastelua, jotta saa tarkemman kuvan omasta itsestään ja on kykenevä tarvittaessa muuttamaan itseään.

     Kuten kaikki itsensä kehittäminen, myös itsensä johtaminen arvoissa vaatii jatkuvaa itsereflektointia. Ensisijaisesti tärkeintä on aloittaa omien arvojen pohdinta. Se voi ottaa aikansa, mutta se on matka, jonka aloittaminen kannattaa aloittaa ehdottomasti. Mitä pikimmin, sitä parempi.

     Juha Martikainen
     Executive Coach

     Juha Martikainen on executive coach eli ylemmän johdon valmentaja, joka auttaa aktoreitaan olemaan paras versio itsestään, löytämään todellisen potentiaalinsa ja tätä kautta löytämään paremman elämän itselleen, johdettavilleen ja perheelleen. Juhalla itsellään löytyy 20 vuoden työkokemus toimitusjohtajatasolta. Tutustu Juhaan paremmin hänen omilta sivuiltaan.

     Juha toimii yhtenä Johtaja²-ohjelman valmentajista. Lue lisää ja hae mukaan!

      

     Lähteet:
     Brown, B (2018). Dare to lead – Rohkaiseva johtaja. Viisas Elämä.
     Aaltonen, T; Heiskanen, E & Innanen, P (2003). Arvot yksilön ja työyhteisön kehittäjänä. Sanoma Pro.
     Collins, J (2002). Hyvästä paras. Talentum.