Tiedote: Hälsa tuo Firstbeat Life -mittaukset yksilövalmennusten ja työyhteisöjen hyvinvoinnin tueksi

20.12.2021

Valmennusyritys Hälsa auttaa asiakkaitaan uudistumaan ja kampittamaan työkykyhaasteita Firstbeat Lifen tuella. Säännölliset Firstbeat Life -hyvinvointimittaukset havainnollistavat erilaisia elämäntilanteita ja työelämän käänteitä konkreettisesti. Mittaukset ovat ennen kaikkea valmennettavaa varten ja osa kokonaisvaltaista valmennusta.

Hälsa käyttää Firstbeat Lifeä coaching-palveluissa sekä Self Leader -yksilövalmennuksissa. Yksilölliset palvelut vahvistavat valmennettavien itsetuntemusta sekä edistävät jaksamista ja henkilökohtaista kasvua. Yksilövalmennusten lisäksi Hälsa tarjoaa palveluita kokonaisvaltaiseen organisaatiokulttuurin kehittämiseen, esimerkiksi johtoryhmä– ja esimiesvalmennuksia.

Ammattilaistason Firstbeat Life -teknologia tuo valmennuksiin erittäin tarkkaa fysiologista mittausdataa stressistä, palautumisesta, unesta ja liikunnan terveysvaikutuksista. Henkilökohtaisen mittalaitteen ja mobiilisovelluksen avulla mittauksia voi tehdä rajattomasti koko valmennuksen ajan, mikä mahdollistaa jatkuvan kehityksen ja sen seurannan. Mittausdata yhdistettynä valmennukseen on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus oman tilanteen tunnistamiseen ja omiin tarpeisiin reagoimiseen.

Dat
a henkilöstön hyvinvoinnin ja työkykyriskien ennakoinnin tukena

Hälsan yrityspalveluihin Firstbeat Life tarjoaa lisäksi anonyymia dataa koko henkilöstön hyvinvoinnista ja auttaa näin ennakoimaan mahdollisia työkykyriskejä.

”Ihmisten jaksaminen ja itsensä johtaminen ovat useimmissa organisaatioissa avainasemassa, kun haetaan menestystä kovenevassa kilpailussa. Tämä aika vaatii jatkuvaa uudistumista, ja se syntyy ennen kaikkea itsetuntemuksen kautta. Ihmisen on oltava yhä enemmän ajatteleva ja tunteva kuin suorittava tekijä.” sanoo Hälsan toimitusjohtaja Janne Karjula.

”Firstbeatin kanssa vahvistuva yhteistyö tarkoittaa myös Hälsalle liiketoiminnallisesti merkittävää askelta. Firstbeatin työkalut ovat valikoituneet strategisiksi työkaluiksemme, ja nyt Firstbeat Life on avannut polun uudenlaiseen henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen.”

“Ennaltaehkäisevien terveys- ja hyvinvointipalveluiden merkitys kasvaa globaalisti. Yhteistyössä Hälsan kanssa pystymme kehittämään ketterästi työkykyä parantavia valmennuksia niin työntekijöille, esimiehille kuin organisaatioille. Kun johtava mittausteknologiamme yhdistyy osaksi valmentajien osaamista, voimme auttaa stressin ja palautumisen hallinnassa sekä kohti terveellisempiä elintapoja tehokkaasti”, avaa Firstbeatin toimitusjohtaja Tero Lehtonen.

Tutustu Hälsan uuteen palveluun: selfleader.io

Ilmoittaudu mukaan Hälsan ja Firstbeatin yhteistyöwebinaariin 28.1.2022 klo 9.00 alkaen:
Ihmisten voimavarojen sekä suorituskyvyn johtaminen tänään ja tulevaisuudessa

Lisätietoja

Janne Karjula
toimitusjohtaja
Hyvinvointivalmennus Hälsa Oy
janne@halsa.fi
045 631 4322


Hälsa lyhyesti
Hälsa on inhimillisen organisaatiokulttuurin puolesta työtä tekevä valmennusorganisaatio. Hälsan juuret ovat perustajaveljesten kautta maatilalla, perunapellolla. Nykyinen valmennustiimi on yli 20 monialaisen osaajan tiimi. Tiimissä on mm. kokeneita johtajia, psykologeja, pedagogeja sekä lääkäreitä. Hälsa auttaa kumppaneitaan uudistumaan ja kehittymään itsetuntemuksen, yhteisöllisyyden ja johtajuuden kautta. Hälsan toiminnan kautta kehitystä ja oppimista tapahtuu yli 100 organisaatiossa vuosittain, johtoryhmä-, esihenkilö-, tiimi- ja yksilötasolla.

Firstbeat Technologies lyhyesti
Firstbeat on kansainvälinen hyvinvoinnin ja huippu-urheilun parissa toimiva yritys, jonka johtava fysiologinen analytiikka sekä palvelut auttavat parantamaan suorituskykyä ja hyvinvointia.Monitieteiseen tutkimukseen perustuva sykevälimittaus tuottaa erittäin tarkkaa yksilöllistä tietoa stressistä, palautumisesta, unesta ja liikunnan vaikutuksista. Kahden vuosikymmenen aikana olemme saaneet auttaa yli 10 000 organisaatiota sekä tuhansia urheilujoukkueita yli 70 eri maassa. Lue lisää: Firstbeat.fi.