Miksi johtaminen ja esimiestyö ovat ratkaisevassa asemassa työhyvinvoinnille?
Tiedon kulku työhön keskeisesti liittyvissä asioissa. Vähäinen palautteenanto. Vähäinen vuorovaikutus. Epäoikeudenmukainen johtaminen. Jatkuva muutos. Vähäinen työntekijöiden osallistaminen.

Siinä muutamia kipupisteitä, joita työntekijät kokevat johtamisen ja esimiestyön kentässä ja näillä asioilla on valtava merkitys työntekijöiden hyvinvointiin. Hyvä johtaminen ja esimiestyö luovat perustan työssä viihtymiselle, työssä kehittymiselle ja kasvulle sekä koko liiketoiminnan kehittymiselle, joka kumpuaa työntekijöistä.

Kilpailu parhaista työntekijöistä on kova ja kovenee, työurat lyhenevät nykyisin jopa alle 5 vuoden mittaisiksi. Erityisesti avainhenkilöiden ja asiantuntijoiden pysyminen ja kasvaminen organisaatiossa rakentuu hyvä johtamisen ja esimiestyön sekä toimintakulttuurin hedelmänä.
Pysyvä henkilöstö voi olla myös uhka organisaation kehittymiselle, yli 15 vuoden mittaiset työurat helposti urauttavat toiminnan. Jatkuva kehitys organisaation mukana, jota tulee muun muassa teknologian ja toimintatapojen kehittymisen kautta, vaatii kykyä ja valmiutta oppia ja kasvaa työntekijänä. Näiden valmiuksien rakentaminen organisaatioon lähtee laadukkaasta ja monipuolisesta johtamisesta.
Miten saadaan aikaan muutosta johtamiskulttuuriin ja miten sen avulla kehitetään liiketoimintaa?

Jokainen esimies, kuten työntekijäkin, on yksilö, jolla on henkilökohtaiset vahvuudet ja vaikuttimet.Pysyvä muutos syntyy esimiestyöllä, jossa kukin esimies pystyy keskittämään maksimaalisen energian omien vahvuuksiensa mukaiseen toimintaan. Luontaiset taipumukset ovat pohja laadukkaaseen johtamiseen sekä tehokkaampaan työskentelyyn. Muutos vaatii siten erittäin hyvää itsetuntemusta sekä työtovereiden tuntemusta.

Hälsan työnohjauksessa ja esimiesvalmennuksessa luodaan alusta vuorovaikutuksen kautta johtamisen kehittämiseen. Ryhmävalmennuksella työyhteisön hyvä johtamiskäytänteet saadaan levitettyä toimintakulttuuriksi.