Itsetuntemus ja johtaminen -teemakuukausi

Tunne itsesi. Se on kaiken elämänviisauden alku.
Tätä itsetuntemus ja johtaminen -teemakuukautta vietettin huhtikuussa 2024 jo kolmatta kertaa.

Webinaarisarjassa on useita näkökulmia itsetuntemukseen, ihmisyyteen ja näiden johtamiseen. Webinaarit ovat suunnattu pitkälti esihenkilöille ja johtajille. 

”Ihminen, joka tietää paljon, on ehkä oppinut, mutta ihminen, joka ymmärtää itseään on älykäs. Ihminen, joka ohjaa muita on ehkä voimakas, mutta ihminen, joka hallitsee itsensä on vieläkin voimakkaampi.”
– Laotse

Mistä on kyse?

Itsetuntemus on kykyä havaita omia ajatuksia, tunteita, mielentiloja, käyttäytymistä, tarpeita, toiveita, toimintatapoja, vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Se on avain itsensä johtamiseen sekä ihmisenä kasvuun ja kehitykseen.

Hyvä itsetuntemus on perusta itseluottamukseen, oman suorituskyvyn johtamiseen, tasapainoiseen elämään, hyviin ihmissuhteisiin, ihmissuhteita ja hyvään johtamiseen.

Huhtikuussa 2024 vietimme teemakuukautta, jonka tehtävänä oli pysäyttää syventämään itsetuntemusta, henkilökohtaista kasvua ja näiden johtamista. Itsetuntemus ja johtaminen -teemakuukauden webinaarisarja lisää tietoisuuttasi itsetuntemuksen kokonaisuudesta, tarjoaa työkaluja henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen sekä vaikuttavaan johtamiseen.

Teemakuukauden webinaarisarja pitää sisällään viisi webinaaria:

  Katso tallenteet alta ja pääset mukaan kaikkiin mielenkiintoisiin teemakuukauden webinaareihin.

 

1. Tunnetaidot onnistumisen johtamisessa
Tallenne saatavilla
Asiantuntijoina Maija Turtio ja Henri Karjula

 • Tunteiden vaikutus työelämässä
 • Tunneäly, mitä se on ja miten sitä voi kehittää?
 • Tunteiden ja onnistumisen johtaminen esimiestyön arjessa – tunteista eteenpäin vievää voimaa

2. Palautteen antaminen kehityksen sytykkeenä
Tallenne saatavilla
Asiantuntijoina Eeva Tikkanen ja Juha Martikainen

 • Terveen palautekulttuurin luominen, edellytyksenä psykologinen turvallisuus
 • Vaikuttava myönteinen ja rakentava palaute kilpailueduksi
 • Miksi rakentavan palautteen antaminen on niin vaikeaa ja miten onnistut siinä?
 • Työkaluja ja keinoja onnistuneen ja riittävän palautteen varmistamiseksi

3. Mielen hyvinvointi ja vireystilan säätely – ymmärrystä suorituskyvyn optimointiin
Tallenne saatavilla
Asiantuntijoina Sanna Hurme ja Lari Karjula

 • Muutos kuormittaa – mistä kuormitus syntyy?
 • Mielen hyvinvoinnin vaaliminen kuormittavissa tilanteissa
 • Vireystilan säätelyn keinot – optimaalisen vireystilan löytäminen

4. Miten johtoryhmä tai tiimi voisi paremmin hyödyntää persoonapiirteiden eroja?
Tallenne saatavilla
Asiantuntijoina Anu Kuhmonen ja Pasi Kouva

 • Miten johtoryhmä tai tiimi voi tulla tietoiseksi jäsententä persoonallisuuseroista?
 • Miten johtoryhmä/tiimi oppii arvostamaan erilaisuutta? Mitä arvostaminen edellyttää?
 • Miten persoonallisuuseroja voidaan hyödyntää?

5. Johtaja pullonkaulana – miten lisään vastuunottoa omalla toiminnallani?
Tallenne saatavilla
Asiantuntijoina Jari Kirsilä ja Topias Lehtola

 • Kuinka johtaja voi toimia haittana alaistensa itseohjautuvuudelle ja mistä se johtuu?
 • Miten hyötyä johtajalle on ”tokiottoisista” alaisista?
 • Miten edistää johtajana alaisten motivaatiota vastuun kantamiseen ja ottamiseen?
 • Konkreettisia esimerkkejä työelämän tilanteista