Johtoryhmävalmennus

Parhaimmillaan johtoryhmä on huipputiimi, jonka toiminta tuottaa kollektiivista älykkyyttä ja innovatiivisia ratkaisuja

Toimiva johtoryhmätyöskentely muodostaa tärkeän organisaation menestystekijän. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa organisaation johtamisessa. Parhaimmillaan johtoryhmä on huipputiimi, jonka toiminta tukee organisaation jatkuvaa uudistumista. Johtoryhmä myös määrittää organisaation hyvän johtamisen mallin ja toimii sen esimerkillisenä toteuttajana.

Valmennuksen päämääränä on tarjota johtoryhmäläisille työkaluja tehokkaaseen johtoryhmätyöskentelyyn ja/tai johtoryhmän jäsenten henkilökohtaiseen hyvinvointiin, oman työn kehittymiselle, itsetuntemukselle, erilaisten ihmisten johtamiselle, yhteistyön rakentamiselle ja johtoryhmätyöskentelyn systemaattiseen kehittämiseen. Valmennus lujittaa johtoryhmäläisten keskinäistä vuorovaikutusta ja luottamusta.

Valmennusprosessi

Johtoryhmävalmennus aloitetaan johtoryhmän toimivuusarvioinnilla. Tämän jälkeen toteutetaan ryhmä- ja yksilövalmennukset tärkeimpien kehittämistoimenpiteiden varmistamiseksi. Jo kuukaudessa on mahdollista saada johtotyhmätyöskentely uudelle tasolle!

Valmennusprosessi voi olla myös pidempi, jolloin käytämme arviointityökaluja, kuten Firstbeat, Workplace Big Five ja 360-arvio yksilön, tiimin ja koko organisaation tilanteen kartoittamiseen ja kehityssuunnitelmien laatimiseen. Yleensä todellisen muutoksen aikaansaaminen edellyttää pidempää työskentelyä ryhmä- ja yksilötasolla. Vakiintuneiden käytäntöjen poisoppiminen ei aina tapahdu hetkessä

Esimerkkisisältö

  • Johtoryhmän toimivuusarvio
  • Johtoryhmän jäsenten hyvinvointi
  • Toimivan johtoryhmätyöskentelyn elementit
  • Vuorovaikutus ja viestintä
  • Erilaisuus vahvuutena
  • Johtoryhmän pelisäännöt
  • Yhteistyön vahvistaminen
  • Henkilökohtainen coaching johtoryhmän jäsenille

Ota yhteyttä

Valmennustemme sisältö ja kesto yksilöidään aina organisaation toiveiden mukaisiksi.
Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanne ja otetaan seuraavat askeleet kohti parempaa itsetuntemusta ja ihmisläheisempää organisaatiokulttuuria.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.