Kohti ihmisläheisempää kulttuuria

25.10.2022

Ihmisläheinen = ihmisen huomioon ottava, ihmistä ymmärtävä 

Yhä useammissa työyhteisöissä osataan nykyään ottaa huomioon ihminen kokonaisuutena. Ymmärretään, että ihmisillä on muutakin elämää kuin työ ja että kukaan ei voi antaa sataprosenttista panosta yhdelle elämänsä osa-alueelle.  

Ihmisläheisen kulttuurin lähtökohta on hyvä ja laadukas johtaminen. Kaiken johtamisen ytimessä on puolestaan ihmisten johtaminen. Ihmisläheinen, ihmistä ymmärtävä johtaminen tuo parempia ja pitkäaikaisempia tuloksia kuin pelkästään tuloksia mittaava johtaminen.  

Tämä asia pitää kuitenkin ensin oivaltaa ja sisäistää yrityksen ylimmässä johdossa toimitusjohtajaa myöten – niin kauan kuin johto ei seiso asian takana, ei voida sanoa, että organisaatiossa olisi oikeasti ymmärrystä asiasta. Niin kauan kuin johdon sitoutuminen puuttuu, ihmisten johtaminen ja sen kehittäminen on se osa-alue, joka joutuu säästöjen kohteeksi tiukassa taloustilanteessa tai kiireen keskellä. Kun on kiire tehdä tulosta, saatetaan priorisoida vääriä asioita. Sitähän kuormitus ja stressi saa meissä aikaan, ajattelun kapeutumista ja siten huonompia päätöksiä.

Pitkäkestoiset tulokset kuitenkin syntyvät ainoastaan ihmisten kautta. Luovuus ei kuki käskemällä, vaan sillä, että annetaan asioille mahdollisuus tapahtua. Miten se sitten tehdään?  

Esihenkilön merkitys ihmisläheisen kulttuurin luomisessa  

Esihenkilön tapa toimia on ihmisläheisen kulttuurin kulmakivi. 
Esihenkilön työ onkin tavallaan palvelutehtävässä toimimista. Jokaisella ihmisellä on myös oikeus saada hyvää esihenkilötyötä osakseen. Voidakseen johtaa ihmisiä, esihenkilön tai johtajan pitää kuitenkin osata ensin johtaa itseään.  

Itsensä johtaminen edellyttää itsensä tuntemista.
Itsetuntemus perustuu ihmisen arvoihin, tavoitteisiin, tunteisiin, ajatuksiin ja sitä kautta toimintatapoihin. Esihenkilö tarvitsee riittävästi aikaa itsetuntemukselle, reflektiolle sekä itsensä johtamisen kehittämiselle.  

Ihmisläheinen kulttuuri ja sen rakentaminen lähtee johtajan omista arvoista.
Esihenkil
ön on oltava kiinnostunut ihmisistä muutenkin kuin tuotannon välineinä. Nykyaikaisia johtamistaitoja ei voi kasvattaa ilman kiinnostusta ihmisiin.   

Miten ihmisläheistä kulttuuria voidaan työyhteisöissä edistää? 

Jotta ihmisläheisyys oikeasti toteutuu, on oltava riittävästi aikaa edistää sitä. Esihenkilöiden on myös oltava aidosti kiinnostuneita ihmisistä 

Organisaatioissa voidaan käsitellä asioita monella eri tavalla; hyvin, huonosti tai hyvin huonosti. Voidaan juosta asiasta ja päätöksestä toiseen joko kiireellä päätös toisensa perään, tai voidaan ottaa tilaa ihmisille ja luoda ilmapiiri, jossa jokainen kokee voivansa vaikuttaa asioihin ja päätösten tekoon.  

Kun asiat käsitellään osallistaen ja innostaen, ihmiset sitoutuvat. Tällä saadaan aikaan niitä edelläkin mainittuja pitkäkestoisia tuloksia. Jos ihmisille annetaan tilaa ja riittävästi aikaa, saadaan innovatiivisuus ja ihmisten osaaminen valjastettua täysipainoisesti käyttöön.  

Päinvastaisessa tilanteessa – eli kun aikaa ei ole, organisaatio toimii koko ajan paineen alla. Kun johdetaan ja työskennellään koko ajan kuin kriisitilanteessa, kaikilla on jatkuva kiire ja stressi päällä. Silloin luovuutta ei ole eikä innovaatioita synny.  

Aito läsnäolo on ihmisläheisyyden edellytys 

Ihmisläheisyyden ydin on läsnäolo. Läsnäoleva kuunteleminen on itsessään arvostusta ja herättää luottamusta. Läsnäolon edellytys puolestaan on pysähtyminen. Pysähtymisen edellytys taas on aika. Ja jotta aikaa löytyy, pitää ymmärtää, mihin sitä tarvitaan.  

Johtaminen on erityisesti esihenkilön arvojen ja toimintatapojen viestintää. Miten kohtaat, miten kuuntelet – miten olet kohtaamisissa aidosti läsnä? Kohtaamiset pitää aktiivisesti mahdollistaa – hyvilläkään johtamistaidoilla ei tee mitään, jos kalenteri on koko ajan täynnä eikä yksinkertaisesti ehdi pysähtyä 

Kun johtaminen on aidosti ihmisläheistä, voidaan sen avulla luoda työpaikalle kulttuuri, jossa tunneilmasto, ilmapiiri, luottamus ja psykologinen turvallisuus kohtaavat. 

Haluatko kasvaa esihenkilönä ja johtajana ihmisläheisemmäksi?
Kurkkaa Hyvä ihmisten johtaminen -valmennus tai ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella. 

 

Blogin lähteet:  

Hälsan valmentajat Aarne Kiviniemi ja Pasi Kouva.

Markku Haapasalmen webinaari: Positiivinen vaatiminen on hyvää johtamista

 

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.