Case Riihimäen kaupunki: ”Kokemus muualta näkyi ja pystyitte reflektoimaan sitä meidän tarpeeseemme”

19.10.2020

Riihimäki sijaitsee Helsingistä noin 70 kilometriä pohjoiseen. 60-vuotiaassa kaupungissa hämäläinen kulttuurimiljöö kohtaa modernin nykyisyyden.

Haastattelussamme
Sami Sulkko
kaupunginjohtaja, Riihimäen kaupunki

 

Lähtötilanne

– Olimme tehneet uuden strategian ja merkittäviä johtamisjärjestelmän muutoksia. Totesimme, ettei valmiuksia tähän uuteen ole riittävästi.

 

Miksi päädyttiin Hälsan valmennukseen?

– Henkilöstöhallinto kilpailutti toimijat ja valitsi teidät. Perustui kokonaistaloudelliseen arviointiin ja referensseihin, jossa pärjäsitte parhaiten.

 

Mitä tehtiin?

• Muutosvalmennusohjelmat sekä SOTE-esimiehille (27 henkeä) että muille kaupungin esimiehille (noin 100 henkeä).

• Tukena ryhmäcoaching, sote-johtoryhmän coaching, strategian konkretisointi ja hankkeistus (5 tapaamista), 3 tiimicoaching-prossessia, useita yksilöcoaching-prosesseja.

 

Suurin hyöty, jonka valmennus tarjosi?

– Kokemus muualta näkyi ja pystyitte reflektoimaan sitä meidän tarpeeseemme, ja olimme tähän tyytyväisiä. Välitön vuorovaikutus, kipupisteiden arviointi ja niiden tarkastelu. Vahva asiantuntemus organisaation muutostilanteeseen, johtamisen kehittämiseen ja kipupisteisiin, ja onnistuitte ratkaisemaan niitä. Isoin anti oli, että organisaatiossamme tiedostetaan nyt esimiesten vastuu strategian eteenpäin viemisessä. Yhteisen ymmärryksen ja kommunikaation lisääminen on jatkuvaa oppimista. Porukan ymmärrys siitä, mitä ja miten ollaan tekemässä sekä omat johtamisvalmiudet ovat parantuneet. Se näkyy selvästi eri työyksiköissä.

 

Miten valmennus toteutettiin sinun näkökulmastasi tilaajana?

– Käytiin läpi tarpeet ja reunaehdot. Koko koulutusmalli sai hyvää palautetta ja se oli räätälöity meidän tarpeisiimme. En keksi, mikä olisi voinut mennä paremmin. Meidän omissa sisäisissä jälkitoimissamme ehkä jotakin parannettavaa.

 

Valmennettavien palautetta

”Teemat olivat olennaisia ja helposti omaan työhön sovellettavia. Kaupungin johtoryhmän mukana olo antaa tunteen, että asioihin voidaan vaikuttaa myös keskijohdon tasolla.”

”Valmennukset pistivät miettimään ja reflektoimaan omaa toimintaa. Jakaminen ja ideointi kollegoiden kesken valmentajien luotsaamana oli antoisaa.”

 

Lisätietoja

Janne Karjula
toimitusjohtaja
janne@halsa.fi
045 631 43 22

 

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.