Case Riihimäki stad: ”Erfarenheten från andra håll märktes, och ni kunde utnyttja den för våra behov”

Riihimäki ligger ungefär 70 kilometer norr om Helsingfors. I den 60-åriga staden möter den tavastländska kulturmiljön modern nutid.

I intervjun, Sami Sulkko, stadsdirektör, Riihimäki stad

Utgångsläge

– Vi hade gjort upp en ny strategi och gjort stora förändringar i ledningssystemet. Vi konstaterade att vi inte har tillräckligt med resurser för allt det nya.

Varför bestämde ni er för Hälsas coaching?

– Personalförvaltningen konkurrensutsatte aktörer och valde er. Valet grundade sig på en övergripande ekonomisk bedömning och på referenserna, och ni klarade er bäst.

Vad gjorde vi?

  • Program inom förändringscoaching för cheferna inom social- och hälsovårdssektorn (27 personer) och stadens övriga chefer (cirka 100 personer).
  • Gruppcoaching, coaching för social- och hälsovårdssektorns ledningsgrupp, konkretisering och projektering av strategin (fem tillfällen), tre processer inom teamcoaching och flera processer inom individuell coaching.

Vad är den största nyttan som coachingen gett?

– Erfarenheten från andra håll märktes, och ni kunde utnyttja den för våra behov. Det var vi nöjda med. Direkt växelverkan, utvärdering av de svaga punkterna och genomgång av dem. Gedigen kompetens som kunde tillämpas på förändringarna inom organisationen, utvecklingen av ledarskapet och de svaga punkterna, och ni lyckades lösa dem. Den största behållningen var att vi nu inom vår organisation är medvetna om chefernas ansvar för att driva strategin framåt. Att öka den gemensamma förståelsen och kommunikationen är en ständig lärandeprocess. De anställdas förståelse för vad vi håller på med och hur vi gör det samt deras egna ledarskapsfärdigheter har förbättrats. Det syns tydligt på de olika arbetsenheterna.

Hur genomfördes coachingen ur din synvinkel som beställare?

– Vi gick igenom behoven och villkoren. Hela utbildningsmodellen, som hade skräddarsytts för våra behov, fick bra respons. Jag kommer inte på något som kunde ha varit bättre. I våra egna interna uppföljningar finns kanske rum för förbättringar.

Respons från deltagarna

”Temana var viktiga och lätta att tillämpa på det egna arbetet. Att stadens ledningsgrupp deltar ger en känsla av att man kan påverka saker även på mellanchefsnivå.”

”Utbildningarna fick mig att fundera och reflektera över mina egna handlingssätt. Det var givande att under ledning av coacherna dela med sig och skapa idéer tillsammans med kollegorna.”