Pentti Sydänmaanlakka: Huono johtaminen ja johtajan persoona

18.12.2019

Pentti Sydänmaanlakka: ”Huono johtaminen voi johtua hyvin monesta asiasta. Joskus se voi johtua johtajan persoonallisuuden vinoutumisesta.”

Huono johtaminen on noussut viime aikoina usein otsikoihin. Siitä kirjoittaa myös Pauli Juuti kirjassaan: Huono johtaminen – Tuhon tieltä toimivaan työyhteisöön. Kirja pistää meidät hienosti pohtimaan huonon johtamisen moninaisia syitä ja seurauksia. Otan tässä esille vain johtajan persoonan.

Huono johtaminen voi johtua hyvin monesta asiasta. Joskus se voi johtua johtajan persoonallisuuden vinoutumisesta. Tyypillisiä huonoon johtamiseen liittyviä persoonallisuuden piirteitä ovat ahneus, narsismi, psykopatia ja sadismi.

Ahne johtaja kerää määrättömästi rahaa ja materiaa. Mikään ei riitä hänelle ja pelko kaiken menettämisestä saa hänet käyttämään arveluttavia keinoja toiminnassaan. Ahneus sokaisee ja moraali höllentyy. Ahneus ei ole pelkästään yksilöllinen vaan myös yhteisöllinen ongelma. Joskus tuntuu, että ahneutta pidetään johtamiseen liittyvänä normaalina ilmiönä.

Narsistisella johtajalla on korostunutta itseihailua. Muiden ihailua tavoittelevat henkilöt voivat hakeutua esimiestehtäviin ja pyrkivät usein eteenpäin organisaatiossa hinnalla millä hyvänsä ja keinoja kaihtamatta. Narsistiset johtajat eivät siedä kritiikkiä, esittävät suurisuuntaisia visioita ja manipuloivat muita. Narsistista johtajaa eivät säännöt pidättele, vaan hän toimii hyvin omavaltaisesti ja arvaamattomasti.

Psykopaattiselle johtajalle on tyypillistä voimakas itsekeskeisyys ja empatian puute. Psykopaatit voivat näyttää ulospäin hurmaavilta, ja sosiaalisissa tilanteissa he ovat parhaimmillaan. He käyttävät kaikkia keinoja häikäilemättömästi: valehtelevat, manipuloivat, syyttävät muita ja ottavat kunnian itselleen. Erään tutkimuksen mukaan jopa yli kymmenellä prosentilla ylimmästä johdosta on osoitettu olevan psykopaattisia piirteitä.

Sadistinen johtaja pyrkii alistamaan toisen tai toiset. Sadisti saa voimantunnetta alistamalla muita. Johtajan sadistiset piirteet voivat ilmetä epäoikeudenmukaisena kohteluna, syrjimisenä, vähättelynä, pakottamisena tai seksuaalisena häirintänä. Sadistinen esimies kokee mielihyvää siitä, että voi nöyryyttää muita ja hän kokee olevansa oikeutettu siihen asemansa takia.

Monet näistä huonon johtajan piirteistä eivät ole tuntemattomia suomalaisessakaan työyhteisössä, mutta toivottavasti eivät kovin yleisiä. Lisäksi näitä piirteitä on jossain määrin meissä kaikissa.
Onko niin, että johtajan asemaan pyrkivillä on näitä piirteitä keskimääräistä enemmän tai johtajan asemassa olevilla pikku hiljaa alkaa lisääntyä tällainen käyttäytyminen. Näin voi olla, koska valta ja asema sokaisevat. Tämän takia johtajan itsetuntemuksen kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Itsensä johtaminen on kaiken johtamisen perusta. Siksi on tärkeää, että johtajat tuntevat itsensä hyvin ja ovat tietoisia oman käytöksensä seurauksista. Tähän pyrimme Älykäs itsensä johtaminen™ -valmennuksella. Myös 360° -arvioinneilla saadaan palautetta omasta käyttäytymisestä itsetuntemuksen lisäämiseksi ja henkilökohtainen coaching saattaa avata oman mielemme lukkoja.

Meillä on yritysjohtajia, julkisen sektorin johtajia ja poliittisia johtajia. Kaikille johtajille on vaara näiden piirteiden suhteen. Tänä päivänä tuntuu, että poliittiseksi johtajaksi pääseminen edellyttää tietynlaatuisia persoonallisuuden vinoutumia.

Otetaan esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. En usko, että kukaan johtamisen asiantuntija kuvaa häntä hyvänä johtajana, mutta hänestä on tullut yhden vaikutusvaltaisimman maan presidentti hyvin epämääräisille johtamiskeinoilla. Ja valitettavasti hänessä tuntuu olevan monia ahneen, narsistisen, psykopaattisen ja sadistisen johtajan piirteitä. Voi vain kuvitella, millaisen esimerkin hän antaa käyttäytymisellään johtajille ympäri maailmaa.

Tarvitsemme hyvää johtamista rakentaaksemme tervettä tulevaisuuden maailmaa, mutta miksi huonolla johtamisella pääsee näin pitkälle. Mikä on mennyt pieleen? Miten pääsemme huonon johtamisen tuhon tieltä toimivaan globaaliin hallintaan?

Artikkeli on julkaistu aiemmin Pertec Consulting Oy:n nettisivuilla 6.11.2018. Hälsa ja Pertec Consulting Oy yhdistyivät elokuussa 2019.


FT Pentti Sydänmaanlakka on johtamisen pitkän linjan ammattilainen. Hän on työskennellyt viimeiset 18 vuotta toimitusjohtajana, hallituksen puheenjohtajana ja johtavana konsulttina perustamassaan Pertec Consulting Oy:ssä ja nykyään myös Hälsan hallituksen jäsenenä. Käytännön valmennustyön ohella hän on kirjoittanut lukuisia menestysteoksia johtamisesta, joista uusin Globaali johtaminen – Miten hallita maailmaa älykkäästi? julkaistiin lokakuussa 2019.