Hälsa vahvistaa asemaansa merkittävänä johtamisen valmennuksen ja työhyvinvoinnin kumppanina ostamalla Pertec Consultingin. Kaupan myötä nuori työhyvinvointiyritys Hälsa ja kokenut, yli 20-vuotias Pertec yhdistävät voimansa luodakseen jotain ainutlaatuista työelämän kehittämisessä. Pertec Consulting Oy jatkaa toimintaansa toistaiseksi Hälsa Oy:n tytäryhtiönä.

– Tässä yrityskaupassa synergiaetu on poikkeuksellisen suuri, kun asiakas saa jatkossa kokonaisvaltaisen palvelun yhdeltä luukulta. Pertecin pitkä johtamisen valmennuskokemus ja käytännössä testatut johtamisen viitekehykset kohtaavat Hälsan hyvinvoinnin johtamisen osaamisen ja nuoruuden voiman, sanoo monia yritysjärjestelyjä tehnyt Pertec Consultingin toimitusjohtaja Juha Martikainen.

– Uskomme, että työhyvinvointiin panostaminen voi olla suomalaisten organisaatioiden menestyksen strateginen tekijä ja se asia, jolla pystymme erottumaan kansainvälisesti. Hälsan tapaan Pertec edustaa vahvaa tieteelliseen tutkimukseen nojaavaa asiantuntijuutta, joka ohjaa meidän tekemistämme uudelle tasolle, Hälsan toimitusjohtaja Janne Karjula sanoo.

Lääketieteen lisensiaatti Lari Karjula, filosofian tohtori Pentti Sydänmaanlakka ja tekniikan tohtori Susanna Rahkamo näkevät, että suomalaisissa yrityksissä on varastoituneena valtava potentiaali, joka odottaa ulosmittaamista hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin kautta. On arvioitu, että työhyvinvointiin satsaamalla voitaisiin saavuttaa jopa kolmen miljardin euron säästöt.

Työhyvinvoinnin hintalappu on liian suuri

Riippuen toimialasta ja laskentatavasta poissaolopäivien hinnaksi on arvioitu 350–550 euroa. Monet poissaolopäiviin johtavista tekijöistä olisivat ratkaistavissa jo työpaikalla hyvän johtamisen avulla. Samaan aikaan ihmisten tulee ymmärtää, että kaikki ei johdu ulkoisista seikoista, vaan myös omista valinnoista ja tekemisestä.

– Y-sukupolvi ymmärtää, että työhyvinvoinnin johtaminen on hyvää johtamista. Työkyvyn näkökulmasta tähän satsataan aivan liian vähän. Työkyvyttömyys ja poissaolot tuovat aivan liian kalliin hintalapun työnantajille ja yhteiskunnalle, lääkäri Lari Karjula kertoo.

Älykäs johtaminen

Filosofian tohtori, Pertec Consulting Oy:n perustaja Pentti Sydänmaanlakka on kirjoittanut seitsemän menestysteosta johtamisesta. Hän peräänkuuluttaa älykästä johtamista, jonka avulla suomalaisten yritysten potentiaali voidaan saavuttaa.

– Älykäs johtaminen tarkoittaa, että johtamisessa pyritään tasapainottamaan hyvinvointi, uudistuminen ja tehokkuus. Tehokkuus on tietenkin yritykselle kaiken lähtökohta, mutta se ei kuitenkaan yksinään riitä. On pidettävä hyvää huolta myös hyvinvoinnista ja jatkuvasta uudistumisesta. Hyvä johtaminen on tärkein edellytys henkilöstön työhyvinvoinnille ja yrityksen pitkäaikaiselle menestymiselle, Sydänmaanlakka sanoo.

Luovuus ja innovatiivisuus

Tulevaisuudessa hyvinvointi ja hyvä johtaminen nousevat vielä enemmän jalustalle, kun teknologia vie perinteisiä, suorittavia työpaikkoja ihmisiltä. Väitöskirjassaan luovuutta käsitelleen Susanna Rahkamon mukaan luova työ kuuluu kuitenkin ihmiselle.

– Tulevaisuudessa vauhti vain kiihtyy ja nopeimmat voittavat. Ne, jotka pystyvät ideoimaan ja luomaan uusia konsepteja, tulevat pärjäämään. Siihen tarvitaan ihmisten luovaa toimintaa. Hyvällä johtamisella organisaatiot pysyvät elinvoimaisina, ihmiset voivat hyvin, ja innostuneina he pystyvät innovoimaan, kertoo Rahkamo, joka toimii Pertec Consultingin konsulttina.

Hälsa syntyi, kun Lumijoen pelloilla kasvaneet Karjulan veljekset – Janne, Henri ja Lari – yhdistivät eri koulutuspohjansa (kauppatiede, liikuntatiede, lääketiede) ja voimansa vuonna 2015 luodakseen yrityksen, joka virittää työyhteisöihin välitöntä vuorovaikutusta ja eeppistä energiaa yksilöä ja johtamista vahvistamalla.

Pertec Consulting on 20-vuotias johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen valmennuksiin ja konsultointiin keskittyvä yritys. Pertecin osaaminen perustuu akateemiseen, tieteelliseen tutkimukseen ja vankkaan käytännön johtamisen kokemukseen.