Inhimillisessä ja vastuullisessa työpaikassa kyetään rakentamaan organisaation strategisten tavoitteiden suunnassa ihmisen kestävää työelämää.

05.03.2024

 

HumanPower -tapahtuma lisää ymmärrystä inhimillisestä työstä ja nostaa esille inhimillisen työn pioneerit.

Ihmisläheinen työelämä on lääke organisaatioiden yhä yleisempiin haasteisiin, kuten pitovoimaan, työnantajamielikuvaan, tuottavuuteen ja mielen hyvinvoinnin haasteisiin. Ihmisläheinen työelämä ei ajatuksena ole ohimenevä oppi vaan enemmänkin erilaisten oppien alle unohtunut välttämättömyys. Tässä blogitekstissä on perusperiaatteita, joilla ihmisläheinen työpaikka rakennetaan.

Ihmisläheisen työelämän rakentamisen pohjana on ihmiskäsitys, jonka mukaisesti ihmiset suoriutuvat työstään paremmin, kun:

 • ihminen on aktiivinen toimija
 • saa sopivia haasteita
 • kokee merkityksellisyyttä ja
 • voi kokonaisvaltaisesti hyvin ja
 • tulee nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi.

Ihmisläheistä työelämää tarvitaan ratkaisemaan aikamme keskeiset työelämän haasteet, kuten

 • yksilöiden ja tiimien onnistumisen johtaminen,
 • ihmisten jaksaminen,
 • motivaatio,
 • organisaatioiden välinen kilpailu parhaista tekijöistä sekä
 • liiketoiminnan muutosten tuomat haasteet.

Ihmisläheinen kulttuuri ja johtaminen on muutakin kuin käytänteitä, hyvinvointia ja empatiaa. Se on merkittävältä osin olemista. Se on ihmisen kyvykkyyden näkemistä ja eteenpäin menemistä yhdessä sekä rohkeutta vaatia ja johtaa ihmisten onnistumista.

Tutkimuksemme mukaan ihmisläheisyys on:

HumanPower23 -kilpailussa palkittiin marraskuussa 2023 Suomen ihmisläheisen työelämän pioneereja. Kilpailun tarkoitus on tuoda kasvattaa tietoisuutta ihmisläheisen työelämän merkityksestä sekä tuoda esille esimerkillisiä ihmisläheisen työelämän pioneereja. Kilpailuun osallistui ensimmäisenä vuonna 350 työpaikkaa. Vuoden 2024 HumanPower kilpailu käynnistyy kuluvan vuoden keväällä.

Työpaikan ihmisläheisyys on käsitteenä vielä kovin hähmäinen ja väärinymmärretty. Valtaosa HumanPower-kilpailuunkin osallistuneista upeista ihmisistä liitti ihmisläheiseen työelämään empatian, inhimillisyyden ja hyvinvoinnin tukemisen. Nämä ovatkin erinomaisia arvoja, mutta eivät vielä riitä aidosti rakentamaan ihmisläheistä työelämää. Työssä on nähtävä ihminen objektin sijaan subjektina. Tämän vuoksi ihmisläheisessä työelämässä näkyvät myös seuraavat asiat: 

 • autonomiaa,
 • kyvykkyyden tunnetta,
 • yhteisöllisyyttä ja
 • organisaation selkeää ja ymmärrettävää suuntaa.

Kyvykkyyden, yhteisöllisyyden ja autonomian unohtuessa empaattisesta ja inhimillisestä työpaikasta voi lopputulemana tulla vain ”mukava työpaikka, jolla menee huonosti”.

HumanPower23 -kilpailua varten tutkittiin noin 350 suomalaisen organisaation kulttuurit. Tutkimusaineistosta pystytään johtamaan lisäksi 4 ihmisläheisen työpaikan kulttuurista piirrettä:

 1. Aikaansaaminen
 2. Mentalisaatiokyky
 3. Tavallisuuden arvostaminen
 4. Hyvinvoinnin arvostaminen

Millainen on ihmisläheinen johtaja? Entä ihmisläheinen työyhteisö?

Tilaa koko HumanPower23 -tutkimusraportti täältä ja tutustu tarkemmin inhimillisen työn eri ulottuvuuksiin:

Kirjoittaja on Hälsan valmentaja ja coach Anu Kuhmonen.

 

 

Yhteydenottopyyntö

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.