ANU KUHMONEN

Sosiaalipsykologi YTM, tradenomi,
Certified Professional Coach, valmentaja

”Hyvinvoinnin psyykkiset valmiudet tarvitsevat tuekseen niitä tukevan ympäristön. Jokainen voi olla mukana rakentamassa tällaista ympäristöä.”

Intohimoni on auttaa ihmisiä tunnistamaan oman työssä jaksamisensa ja motivaationsa kannalta tärkeitä tekijöitä sekä auttaa purkamaan haitallisia mielikuvia tai konkreettisia esteitä itsensä johtamisen ja itsestä huolehtimisen tieltä. Haluan myös auttaa organisaatioita tunnistamaan oman potentiaalinsa työntekijöiden itsensä johtamisen tukemisessa. 

Valmennan rakentamalla yhteistä ymmärrystä tilanteesta, empaattisella jämäkkyydellä ja avoimuudella. Kanssani on turvallista ja mielekästä tarkastella myös kipeitä asioita ja ilmiöitä, joista on hankala puhua. Omien ajattelutapojen lisäksi pohdimme valmennettavan kanssa yhdessä myös sitä, miten itseään ja hyvinvointiaan voi johtaa juuri niissä, ehkä haastavissakin olosuhteissa missä juuri nyt eletään? 

Urallani olen toiminut erilaisissa tehtävissä ihmisten hyvinvoinnin, voimavarojen ja elämänmuutoksen edistämiseksi. Lisäksi olen hallinnon ja liiketoiminnan ammattilainen. Koulutukseni ja työkokemukseni ovat muovanneet minusta hyvinvoinnin kehittäjän, joka osaa ottaa valmennuksessa huomioon myös yhteiskunnalliset ja taloudelliset muuttujat.

Valmennuskielet suomi ja englanti

anu@halsa.fi

Muut tiimin jäsenet

Näitä valmennan

Työhteisöt
Esihenkilöt
Organisaatiokulttuuri
Coaching
Firstbeat
WorkPlaceBigFive

Blogit ja webinaarit

SOSIAALINEN MEDIA

VIDEOTERVEHDYS