Case Posti ”Muutosvisiosta yhteiseksi suunnaksi ja teoiksi”

01.07.2017

Alussa on tarina, johon liittyy ruohonleikkuri.

Tarina kertoo yrityksen visiosta ja uudesta strategiasta voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarinassa kuvataan, mistä ollaan tulossa ja millaisten uusien maisemien ja polkujen kautta voisimme edetä tulevaan. Ihmiset tekevät tarinan todeksi. Sen myötä tarina on täynnä valintoja, joita on joko jo tehty tai meistä jokainen joutuu sen edetessä tekemään.

– Mitä tarina sisältää: mitä uutta, mitä on jo olemassa?
– Mistä luovumme?  Minkä varaan rakennamme?
– Mikä tarinassa innostaa?
– Onko tämä minun tarinani, olenko –tai haluanko olla mukana?
– Pystynkö olemaan mukana? Osaanko?
– Mitä minulta odotetaan?

Miten saada tarina elämään?

Viime kesänä asiakas heitti meille tämän haasteen saada tarina elämään. Samoihin aikoihin Posti oli julkistanut uuden ruohonleikkuupalvelun, joka herätti suurta keskustelua sekä organisaation sisällä, että mediassa. Yhdessä asiakkaan kanssa rakensimme valmennuskokonaisuuden, jossa tavoitteena oli auttaa esimiehiä yhteisen keskustelun kautta oivaltamaan uuden strategiatarinan merkitys ja konkretisoituminen arjen työssä. Punaisena lankana oli tukea esimiehen omaa oivallusta ja antaa työkaluja muutoksen johtamiseen arjessa.

Valmennuksiin osallistui noin 300 esimiestä seitsemällä eri paikkakunnalla läpi Suomen. Valmennukset olivat kaksipäiväisiä kokonaisuuksia, jossa ensimmäisen päivän läpiviennistä vastasi Pertec. Siinä keskityimme strategian konkretisointiin, asioiden merkitykseen ja sekä muutoksen johtamiseen. Tärkeä osa valmennusta oli myös esimiehen omien voimavarojen ja itsensä johtamisen taitojen merkitys muutoksen läpiviennissä.

Hyvä lopputulos syntyy yhteistyössä.
Kokonaisuuden organisoinnissa ja sisällön valmistelussa myös postilaisilla yrityksen edustajilla oli iso rooli. Kokonaisuus pilotoitiin ja hiottiin ennen laajempaa toteutusta ja toisena päivänä asiakkaan omat asiantuntijat valmensivat muutoksen tueksi luotuun uuteen prosessimalliin ja toimintatapoihin. Pertec osallistui myös toisen päivään sisällön suunnitteluun ja asiantuntijoiden sparraukseen.

Strategian konkretisointi
Merkityksen luominen –  MIKSI ja MITÄ ei avaudu yksin yritysjohdon videoilla ja viestinnän tuottamilla teksteillä ja kuvilla, vaan se aukeaa dialogin kautta. Valmennuksissa haastoimme sekä esimiehiä että johtoa yhdessä konkretisoimaan strategiatarinaa ja vastaamaan omin sanoin kysymyksiin ”Miksi” teemme tätä ja ”Mitä” se käytännössä tarkoittaa. Jakamalla ja testaamalla kunkin omaa versiota yhteisestä tarinasta se sai elinvoimaa ja silta arkeen lähti rakentumaan. Ilman vuoropuhelua tarina on useimmille vain sarja lauseita ja kuvia.

Johto ja organisaation arki elävät usein eri aikasykleissä, jolloin muutosten vieminen käytäntöön saattaa olla vielä paperilla, kun johdolla on seuraava uudistus jo alkamassa.Valmennuksien aikana vahvistunut vuoropuhelu kollegojen ja johdon kanssa ja sen myötä kasvanut yhteinen ymmärrys asioille toimii luonnollisena synkronoijana. Dialogi paljastaa myös organisaation kulttuurissa olevia tekijöitä, jotka hidastavat tai estävät muutoksen ja strategian toteutumista, käytännön oivallukset ja ideat auttavat purkamaan näitä ja vauhdittavat toimeenpanoa.

Muutoksen johtaminen
Asioiden merkityksen löytäminen rakentaa siltaa tavoitteiden ja toimeenpanokyvyn väliin. On helpompi viedä asioita käytäntöön ja käsitellä muutoksen aiheuttamia tunteita ja tekemisen haasteita, kun itse ymmärtää miksi asioita tehdään ja toisaalta vuoropuhelun (sillan) kautta johdon ymmärrys organisaation sulatuskyvystä lisääntyy.

”Ruohonleikkuupalvelu herätti keskustelua jokaisessa valmennuksessa ja konkretisoi hyvin kokeilukulttuurin merkitystä osana uudistuvaa Postia. Mm. tällaisten konkreettisten esimerkkien kautta pääsimme käsittelemään arjen haasteellisia tilanteita, erilaisten muutosten johtamista ja niiden aiheuttamien tunteiden käsittelyä”

Erilaisten muutosten johtaminen sekä muutoksen aiheuttamien tunteiden käsittely esimiehenä olivat keskeinen osa valmennusta.

Avaintekijöitä onnistuneeseen Postin valmennukseen

– Yhteistyö. Asiakkaan kanssa yhdessä suunniteltu ja pilotoitu 2-päiväinen kokonaisuus, jotka kytkeytyivät yhdeksi
– Strategian ja muutoksen kytkeminen vahvasti arkeen ja konkretiaan
– Ajoitus. Valmennuksen oivalluksia voitiin siirtää heti johtamisen arkeen ja päivittäiseen tekemiseen
– Esimiehen omaa ja yhteistä oivallusta tukevat valmennusmenetelmät
– Vahvasti vuoropuhelua tukeva toteutus

Hälsan valmennukset rakentuvat aina vahvasti asiakkaan omiin tarpeisiin ja Hälsan Älykäs itsensä johtaminen™, Älykäs johtaminen™, Älykäs organisaatio™ -viitekehyksiin valmennuksen tukena.

Elääkö tarina?
Postin muutos on suuri, suunta ja näkemys vahvaa. Olemme toivottavasti pystyneet osaltamme tukemaan Postin Tuotantoyksikön muutosmatkaa. Asiakkaamme on lupautunut kertomaan lisää yhteistyöstämme ja tuloksista.
Anne Pietikäinen, HR Manager, Posti Operations, p. 040 594 2222

Kysy lisää muutosvalmennuksista, ota yhteyttä! Lisää ajatuksia muutoksesta ”Muutos on kestävyyslaji”