WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysi luo pohjan persoonallisuuserojen ymmärtämiselle

04.03.2020


WorkPlace Big Five Profile™ on nykyaikaiseen tutkimukseen pohjautuva tehokas henkilö- ja tiimiprofilointityökalu. Hälsan esimiesvalmentaja Aarne Kiviniemi käy lävitse WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysia ja sen hyödyntämistä sekä esimies- että yksilövalmennuksissa.

Siinä missä monet muut persoonallisuusanalyysit ovat saaneet huutia asiantuntijoiden suusta julkisesti, niin Big Five -persoonallisuusmalliin perustuva WorkPlace Big Five on laajimmin tutkittu ja hyväksytty väline persoonallisuuserojen tunnistamiseen. Mallissa on viisi erilaista pääpiirrettä ihmisen persoonallisuuteen, joiden alla on taas neljä tai viisi alakohtaa.
WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysin pääpiirteet:

  • Reagointiherkkyys
  • Ekstroversio
  • Uutuushakuisuus
  • Mukautuvuus
  • Päämääräkeskeisyys

– Aina pitää muistaa, että jokainen ihminen on yksilöllinen eikä ketään voi leimata yhteen persoonallisuuden pääpiirteeseen. Big Five -malli on kuitenkin luotettava malli esimerkiksi valmennusprosessin käynnistämiselle, että ymmärretään sekä omaa persoonallisuutta että muiden ihmisten käyttäytymistä, Kiviniemi aloittaa.

– Keskeistä persoonallisuusanalyysissä on ihmiselle luontaiset toimintatavat. Persoonallisuuden kautta voi nähdä, että mitkä asiat työelämässä ovat energiasyöppöjä ja mitkä energiakeitaita, jotka pumppaavat lisää virtaa.

Ihmisten persoonallisuuksissa on eroja ja persoonallisuusanalyysit luovat valmennustilanteissa pohjan keskustelulle. WorkPlace Big Five -malli ei arvota eri persoonallisuuspiirteitä; eri piirteet eivät ole parempia tai huonompia. Aivan kuten meitä ei voi ihmisinä jaotella huonoihin tai hyviin, olemmehan vain yksilöllisiä.

Yksilötasolla oman persoonallisuustestit tarjoavat pohjan itsetuntemuksen kehittämiselle. Suomenkielinen ja sähköinen itsearviokysely vie aikaa noin vartin, minkä jälkeen saat raportin, joka käydään lävitse valmentajan kanssa.

– Tutkimuksissa on tullut esille, että ihmisten ollessa noin 25-vuotiaita, suurin osa pystyy antamaan relevantit tiedot itsestään, eikä persoonallisuudessa tapahdu suuria muutoksia. Jos taas vastaukset eivät ole loogisia, niin senkin näkee tuloksista. Myös epäloogisuudet tarjoavat keskustelupohjan, että miksi näin on?

Myös ryhmävalmennuksissa WorkPlace Big Five on hyödyllinen. Kiviniemi nostaa esimerkiksi yrityksen johtoryhmän, jolla on joku tietty tavoite. Hyvin nopeasti voi tutkia, että löytyykö johtoryhmästä persoonallisuustyyppejä, jotka edesauttavat tämän tavoitteen toteutumista.

– Jos vaikka ajatellaan, että yrityksen tavoitteena on uudistua. Mitä jos heiltä puuttuu sellaiset persoonallisuustyypit, jotka vievät asioita eteenpäin ja ovat niitä kehittäjätyyppejä? Jos ei ole yhtään henkilöä, jolta uudistaminen tulee luonnostaan, niin ehkä sellainen henkilö kannattaisi tuoda johtoryhmään mukaan tai ainakin tiedostaa, että kehittäminen ei ole luontaista ryhmän jäsenille ja heidän tulisi olla valmiita toimimaan jatkuvasti omalla epämukavuusalueellaan.


Aarne Kiviniemi on teologian maisteri sekä WorkPlace Big Five -sertifioitu esimiesvalmentaja. Lähes kahdenkymmenen vuoden kokemus vastuullisista johtotehtävistä Suomessa ja ulkomailla ovat koulineet Aarnesta kovan luokan esimiesvalmentajan, jota motivoi ratkaisukeskeinen ihmisten auttaminen oivalluksiin haasteellisista tilanteista laadukkaasti eteenpäin.Finlandia-talolla torstaina 2.4. 8:30 – 15:00 pidettävässä Työhyvinvoinnin johtamisen huippuseminaarissa esiintyjinä loistavat Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva, tietokirjailija ja tunnekouluttaja Camilla Tuominen sekä Hälsan oma tähtiesimiesvalmentaja Susanna Rahkamo.

Seminaariosallistujat saavat maksutta WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysin. Käy tutustumassa seminaariohjelmaan ja ilmoittautumassa mukaan!