Luottamuksen rakentaminen ja Peili-käyttäytymisprofiili

20.11.2019


Luottamus on työyhteisön liima, joka pitää kaikkein erilaisimmatkin palikat kasassa. Kun työpaikalla vallitsee luottamuksen ilmapiiri, niin ihmiset keskustelevat avoimesti niistä kaikista vaikeimmistakin asioista, kuuntelevat ja kohtaavat toisensa aidosti, ottavat toisensa huomioon ja jokaisen työyhteisön jäsenen välillä vallitsee keskinäinen arvostus.

Luottamus punnitaan käytännön teoissa. Pelkkiä aikomuksia ei lasketa.

Esimiesvalmentaja Eeva Tikkanen on perehtynyt kattavasti Peili-käyttäytymisprofiiliin, joka kuvaa ihmisten erilaisia toimintatapoja. Ihmisten käsitys omista toimintatavoistaan ja vuorovaikutustaidoistaan voi olla usein erilainen kuin muilla ihmisillä. Siksi Peili-käyttäytymisprofiili ei perustu pelkästään itsearvioon, vaan tarjoaa myös muiden näkemyksen ja itsellesi näkymättömän kehityskohteet.

On todella inspiroivaa tarjota tällainen monipuolinen ja vaikuttava työkalu, joka antaa selkeän kartan, miten luottamusta voi vahvistaa. Koska Peilin palaute on todella suoraa, niin sen kohtaaminen vaatii oikeanlaista vastaanottamista.

Peili-käyttäytymisprofiilin luottamuspalaute kertoo, miten rakennamme luottamusta avoimuuden, suoruuden, hyväksymisen ja uskottavuuden avulla. Luottamus on tilanne- ja käyttäytymistyylisidonnainen ja kehitettävissä oleva taito. Tutkimusten kautta on tunnistettu neljä luottamuksen osatekijää, joilla voit joko rakentaa tai heikentää luottamusta.

Luottamus on kaiken yhdessä tekemisen lähtökohta. Sen varaan rakentuu kollektiivinen turvallisuus, että ihminen pystyy ja haluaa antaa parhaan mahdollisen potentiaalinsa.

Suoruus: ”Sanon mitä tarkoitan, tarkoitan mitä sanon.”
Johdonmukaisella viestinnällä tarkoitetaan sekä positiivisten että negatiivisten asioiden käsittelyä niiden oikeilla nimillä. Vastakohtana ovat kiertely, välttely ja mielistely.

Uskottavuus: ”Sanaani voi luottaa.”
Asialliseen viestintään kuuluu lupausten pitäminen, tarkkuus ja asioiden pitäminen oikeissa mittasuhteissa. Vastakohtana ovat liioittelu, asioiden värittäminen ja turhat lupaukset.

Avoimuus: ”Annan tiedon virrata.”
Vapaa viestintä on tiedon ja ajatusten vaihtoa, mutta myös asioiden herättämistä tunteista keskustelua. Vastakohtana ovat tiedon, ajatusten ja tunteiden pidätteleminen ja salailu.

Hyväksyminen: ”Arvostan ja kunnioitan ihmisiä.”
Huomioivat viestintä on kuuntelemista sekä erilaisuuden kunnioittamista, kannustusta ja rohkaisua. Vastakohtana ovat arvostelu, tuomitseminen ja vähättely.


Eeva Tikkanen on työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, jota motivoi ihminen: itsensä johtaminen, oman mielen, ajattelun ja tunteiden johtaminen sekä motivaation, osaamisen ja oman potentiaalin johtaminen.
Hän haluaa auttaa asiakkaita osallistavilla ja motivoivilla, positiiviseen psykologiaan pohjautuvilla menetelmillä. Hän innostuu erityisesti, kun organisaatiolla on halu kehittää koko organisaatiokulttuuria ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistavaksi ja kun hän itse saa laittaa koko potentiaalinsa valmentajana käyttöön ja oppia uutta.


Työhyvinvoinnin johtaminen -seminaari

Suositut seminaarimme rantautuvat vielä marraskuussa Ouluun torstaina 28.11. Seminaariin pääteemana on hyvä johtaminen ja itsensä johtaminen. Puhujina toimivat Erkka Westerlund, Markku Haapasalmi sekä Mika Poutala.

Lue lisää seminaaristamme ja ilmoittaudu mukaan oppimaan, inspiroitumaan ja verkostoitumaan. Lue lisää!