Liedon kunta pureutuu sairauspoissaolojen vähentämiseen hyvinvointivalmennuksella

29.01.2020


Sairauspoissaolot ovat kunta-alan lähivuosien vitsaus, jota Liedon kunta lähti taklaamaan työhyvinvointihankkeella, jossa kumppanina on työhyvinvointiin ja johtamiseen keskittynyt Hälsa. Hanke keskittyy ruoka-, puhtaus- ja vanhuspalveluihin.

Kokonaisvaltaisena teemana on pureutua sairauspoissaoloihin mahdollisimman monesta näkökulmasta: johtamisesta, työyhteisöistä ja yksilöllisestä hyvinvoinnista.

– Hyvä työyhteisökulttuuri rakentuu osallistavan ja valmentavan johtamisen ympärille. Esimiehellä on valtava vastuu työyhteisökulttuurin luonnissa. Kuitenkaan ei sovi unohtaa työntekijän ja tiimien vuorovaikutustaitoja sekä yksilön omaa vastuuta hyvinvoinnistaan, Hälsan päävalmentaja Henri Karjula aloittaa.

– Varsinkin vuorotyö tuo suuria haasteita hyvinvointiin, kun jatkuvana vaarana on ylikuormitustila, Karjula lisää.

– Muutoksen vieminen eteenpäin ei onnistu ilman, että koko henkilöstö otetaan mukaan suunnitteluun. Valmennuksissa on kuultu sekä esimiehiä että työntekijöitä, jotta kaikki ovat saaneet asettaa omat tavoitteensa, Liedon kunnan henkilöstöpäällikkö Katja Laalo sanoo.

Hankkeesta puolet kustantaa Työsuojelurahasto (TSR) ja ensimmäiset esimieskoulutukset pidettiin syksyllä 2019. Hanke jatkuu vielä kevääseen 2020 asti, minkä jälkeen käydään lävitse loppuraportti, jonka perusteella tehdään päätös jatkosta.

– Työyhteisöltä tullut palaute on ollut hyvää ja valmennuksissa on saatu luottamuksellinen ilmapiiri synnytettyä. Jos loppuraportin jälkeen näyttää edelleen hyvältä, niin toimintatapa tullaan laajentamaan hiljalleen koko kunnan kattavaksi, Laalo sanoo.

Lisätietoja:

Henri Karjula, päävalmentaja, Hälsa
044 297 6594

Katja Laalo, henkilöstöpäällikkö, Liedon kunta
050 372 2688

Ulrika Lundberg, vanhuspalvelujohtaja, Liedon kunta
050 433 6338