Hälsa

Ihmissuhdeammatissa joutuu monenlaisten tunteiden säätelijäksi

Empatia on vuorovaikutuksen kulmakivi. Taitava kohtaaminen edellyttää empatian lisäksi kykyä asettaa rajoja itsen ja toisen kokemusmaailman välille sekä tehokasta tilanteen johtamista kohti kulloisiakin tavoitteita. Vuorovaikutustaitoja voi harjaannuttaa itsesäätelyä tukevien harjoitteiden avulla. Kokonaisvaltaisesti hyvinvoiva ammattilainen selviytyy...
Lue lisää