Työhyvinvointi lisääntyy ja työteho kasvaa, vaikka työtunteja vähennetään

15.08.2022

Pelialan yritys Fingersoft kokeilee 80% työaikaa 90% palkalla lisätäkseen työntekijöiden hyvinvointia.

Työelämä muuttuu vauhdilla ja työn vaatimukset lisääntyvät lähes kaikilla aloilla.

Kun pakettiin lisätään arjen haasteet ja työikäisten ihmisten kasvava vastuu perheestä, omista vanhemmista sekä muista elämän muuttuvista tekijöistä, on helppo nähdä, miksi näiden vastuunkantajien oma hyvinvointi kärsii. Vähäinen liikunta, epäsäännöllinen syöminen ja jatkuvasti riittämätön uni näkyvät työntekijöiden terveydessä, jaksamisessa ja sosiaalisissa suhteissa – sekä tätä kautta myös työpaikan arjessa ja työn tehokkuudessa. Puutteelliset taidot hallita stressiä ja johtaa omaa työtä näkyvät loppuun palamisina.

Monissa yrityksissä on onneksi herätty pohtimaan, kuinka työntekijöiden kokonaisvaltaista jaksamista voitaisiin lisätä.  Miten voitaisiin helpottaa ihmisten taakkaa ja löytää työyhteisön vahvuudet uudelleen?

Oululainen pelialan yritys Fingersoft on ottanut käyttöön kokeilun, jossa työntekijä voi tehdä lyhennettyä työpäivää. Käytännössä siis tehdään 80% työaikaa 90% palkalla.

Kokeilun tavoitteena on lisätä työhyvinvointia ja mahdollistaa parempi työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen. Varsinkaan luovilla aloilla työtunnit ja tehokkuus eivät myöskään kulje käsi kädessä ja luovuus vaatii riittävästi aikaa palautua. Stressaantuneena ihminen ei kykene olemaan luova.

Kokeilu alkoi syksyllä 2021 kuuden kuukauden jaksolla. Keväällä 2022 jakson kokeilujakson päättyessä tulokset olivat niin hyvät, että kokeilua päätettiin jatkaa seuraavat 6kk.

Fingersoftin toimitusjohtaja Jaakko Kylmäoja kertoo kokeilusta Ylen haastattelussa seuraavasti:

“Me Fingersoftilla ymmärrämme, että olemme kaikki erilaisia ihmisiä käyden läpi erilaisia elämäntilanteita. Joillekin kahdeksan tunnin työpäivät sopivat hyvin, mutta osalle meistä työn ja henkilökohtaisen elämän sovittaminen yhteen onnistuisi paremmin lyhyemmällä työajalla. Isolle osalle meistä työajan lyhentämisessä palkan alentuminen on kuitenkin kynnyskysymys.

Siksi uskomme vahvasti, että etenkin luovalla alalla työskentelevillä ihmisillä lisääntynyt aika palautumiseen lisää työn suhteellista arvoa ja ennaltaehkäisee uupumusta. Tämän vuoksi haluamme tässä kuuden kuukauden kokeilussa tarjota 80-prosenttisen työajan haluaville työntekijöillemme 90 prosenttia täydestä palkasta. Kokeilun tulosten perusteella päätämme, tuleeko mallista pysyvä käytäntö.”

Hälsa oli mukana arvioimassa kokeilun tuloksia.

”Kokeilu oli työelämän kehittämisen näkökulmasta äärimmäisen mielenkiintoinen ja oli hienoa päästä tutkailemaan asiaa syvällisemmin.

Kokeilun tulokset eivät yllättäneet. Työn ja muun elämän tasapaino, rauhoittuminen ja palautuminen ovat mielestäni ymmärrettäviä seurauksia työajan vähentyessä. Erittäin positiivista oli, että vastausten perusteella vapautunut aika kanavoitui vahvasti oman hyvinvoinnin edistämiseen. Oleellinen havainto oli, ettei tiimin toiminnan koettu ainakaan kärsivän supistetun työajan myötä,” kertoo Hälsan valmentaja Lari Karjula.

”Eri toimialojen realiteetteja tunnustellessa uskon, että osalla aloista 80% työaika tulee toimimaan veto- ja pitovoimatekijänä tulevaisuudessa. 80% työaika on kuitenkin merkittävä taloudellinen panostus, eikä se välttämättä toimi kaikilla aloilla.

Olisikin kiinnostava nähdä, millaiset erot ovat jos osittainkin sama taloudellinen investointi satsataan esimerkiksi henkilökohtaiseen valmennukseen. Uskon, että maltillisemmilla kustannuksilla valmennuksen tuomat hyödyt voivat olla samaa luokkaa kuin supistetusta työajasta nähtiin.”

Hälsan raportin mukaan tulokset nousivat itsensä johtamisen arviossa kuuden kuukauden aikana kaikilla mitatuilla osa-alueilla useamman yksikön verran.

Lähtötilanteeseen nähden muutos oli merkittävä mm. seuraavilla osa-alueilla:

  • Työn mielekkyys
  • Harrastusten ja vapaa-ajan riittävyys
  • Levon tärkeyden tunnistaminen
  • Mielen rauhoittuminen
  • Työn ja vapaa-ajan tasapaino
  • Sosiaalisten suhteiden aktivoituminen

Vastaajat kokivat myös sekä fyysisen että psyykkisen kuntonsa nousseen ja ammatillisen kuntonsa parantuneen.

Kokeiluun osallistuneiden keskuudessa nähtiin myös merkittävä henkilöstötyytyväisyyden nousu.

Fingersoftin työntekijät ovat kokeneet paitsi vapaa-ajan suunnittelun helpottuneen ja liikunnan lisääntyneen, myös rentoutumisen ja pelkän olemisen helpottuneen.

Kun elimistö ei ole jatkuvassa suoritustilassa, se kykenee paremmin myös luovaan työhön, jolloin uudet ideat ja ajatukset syntyvät luonnollisessa tilassa, eivät väkisin.

Lisää tietoa Fingersoftin kokeilusta:

https://fingersoft.com/news/2021/09/08/fingersoft-trials-80-work-week/

Lisätietoja kumppanuudesta Hälsan kanssa: 

Janne Karjula
toimitusjohtaja
045 631 4322
janne@halsa.fi

Lue muita blogikirjoituksia