Ihmisläheinen johtaminen ja aito aikaan saaminen ovat tämän päivän organisaation pitovoiman ja hyvinvoinnin valttikortit.

24.04.2024

HumanPower -ihmisläheisen työelämän kilpailu käynnistyy jälleen. Oletko sinä vuoden 2024 ihmisläheisin johtaja? 

 

 

 

 

 

HumanPower24-tapahtuman ja kilpailun tarkoitus on osaltaan nostaa ihmisläheisen johtamisen arvostusta ja kasvattaa ymmärrystä ihmisten johtamisesta, jotta ihmisläheiseen hyvinvointia tukevaan tekemiseen tarttuminen tulisi rutiiniksi kaikissa organisaatioissa myös ja etenkin tämän päivän paineisissa tilanteissa.  

Mitä ihmisläheinen työ tarkoittaa? 

Ihmisläheisyys työssä tarkoittaa tasapainoa empatian ja hyvinvoinnin sekä aikaansaamisen ja vaatimisen välillä. Ihmisläheisyys ei ole vain myötäkarvaan silittämistä, vaan ihmisestä välittäminen on myös sitä, että hän saa asioita aikaan mm. positiivisen vaatimisen kautta. Hyvinvointi ja aikaansaaminen ovat ihmisläheisen organisaatiokulttuurin kova kombo. 

Ihmisläheisessä johtamisessa korostuu ihmisen perustarpeiden täyttyminen yhtäaikaisesti organisaation tavoitteiden saavuttamisen osalta. Kumpikaan ei tee yksistään johtamisesta ihmisläheistä. Työssä on nähtävä ihminen objektin sijaan subjektina. Tämän vuoksi ihmisläheisessä työelämässä tuetaan työntekijöiden autonomiaa, kyvykkyyden tunnetta, yhteisöllisyyttä ja sanoitetaan organisaation selkeää ja ymmärrettävää suuntaa. Johtajalta tämä vaatii pitkälti kykyä johtaa itseään tekemisen ja suorittamisen moodista olemisen ja mahdollistamisen moodiin, ympäristön asettamista vaatimuksista huolimatta. 

Ihmisläheinen johtaja mahdollistaa onnistumiset  

Vuonna 2023 HumanPower-kilpailussa ihmisläheisimpinä johtajina palkittiin Allerin Hannaleena Koskinen, Vilja Laaksonen Aava & Bangilta sekä Profiamin Mikko Ailoranta. Ihmisläheisimmäksi esihenkilöksi valittiin puolestaan Otto Salminen HOK-Elannosta.

HumanPower23-kilpailu tuotti lisää tietoa siitä, millaiset asiat ovat tärkeitä ihmisläheisessä suorituksen johtamisessa. Kilpailuaineistossa korostui viisi johtajan hyvettä: 

 1. Hän pyrkii avoimeen ajatusten vaihtoon.
 2. Hän näkee ihmisen kokonaisuutena. 
 3. Hän esittää viestinsä selkeästi.
 4. Hän ohjaa omaan ajatteluun ja oivalluksiin. 
 5. Hän huomioi esimerkillään ihmisen kyvyn kasvaa ja kehittyä. 

     Ihmisläheisessä johtamisessa kaikki ei silti ole täydellistä. Hyvä ja ihmisläheinen johtaja osaa auttaa johdettaviakin ymmärtämään, ettei täydellisyys ole edes mahdollista. Tämä vapauttaa myös johdettavia olemaan inhimillisiä. Kilpailuun osallistui ihmisläheisyyden edelläkävijöitä, mutta myös näillä johtajilla oli usein omat vaikeutensa tietyissä ihmisläheisen johtamisen piirteissä. Näissä onnistumisessa parhaillakin on vielä tekemistä: 

     • Hän pitää johdettavilleen kuukausittain kahdenkeskiset keskustelut. 
     • Hän huolehtii omasta hyvinvoinnistaan.  
     • Häneltä saa riittävästi palautetta.  
     • Hänelle uskalletaan antaa palautetta.  
     • Hän johtaa ennakoiden.  

     HumanPower-kilpailu käynnistyi jälleen 15.4. 

     HumanPower –kilpailu järjestetään taas tänä vuonna. Kilpailun myötä haluamme nostaa esiin positiivisia esimerkkejä ihmisläheisestä työelämästä. Haku kilpailuun avataan 15.4 ja voittajat palkitaan 21.11.2024 HumanPower24-gaalassa. Kuka tahansa voi ilmoittaa kilpailuun työpaikkansa, esihenkilönsä, johtajansa tai työyhteisönsä.  

     Kilpailussa palkitaan  

     • Ihmisläheisin työyhteisö 
     • Ihmisläheisin johtaja 
     • Ihmisläheisin esihenkilö 
     • Ihmisläheisin työelämäteko 

     HumanPower tuottaa tutkimustietoa ihmisläheisestä työelämästä 

     Kilpailu valitsee voittajat tieteelliseen tutkimukseen perustuvin kriteerein ja samalla tuottaa lisää tietoa ihmisläheisestä johtamisesta. Osallistu kilpailuun osoitteessa: https://humanpower24.fi . Voit tilata itsellesi koko vuoden 2023 HumanPower -tutkimusraportin täältä ja tutustu tarkemmin inhimillisen työn eri ulottuvuuksiin.

     Lisätietoja:

     Anu Kuhmonen
     anu@halsa.fi
     Sosiaalipsykologi ja organisaatiovalmentaja
     050 376 6514

     Kilpailu ja hankkeen yleiskysymykset
     Lari Karjula
     lari@halsa.fi
     050 352 9331

     Human Power 2024 -gaala
     https://humanpower23.fi