Kuinka rakentaa eheä työyhteisökulttuuri kaikille työntekijöille

03.01.2019

Eheä työyhteisökulttuuri vaatii erilaisuuden ymmärtämistä ja suvaitsemista. Eheässä työyhteisökulttuurissa jokainen työntekijä on oikealla tontilla vahvuuksiensa mukaisesti ja henkisesti turvassa. He pystyvät olemaan aidosti oma itsensä, jakamaan ideoitaan sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

Kuinka eheää työyhteisökulttuuria tuetaan nykyajan vaativassa työelämässä, jossa sekä työnantajalta että työntekijältä vaaditaan taitoja kuten itsensä johtamista, työyhteisötaitoja ja vuorovaikutteista johtamista? Mitä sinä pystyt tekemään rakentaaksesi eheän työyhteisökulttuurin?

Salli joustavat työajat

Jotkut työntekijät ovat parhaimmillaan työskennellessään omassa rauhassaan, joten joustavat työajat on helppo tapa luoda eheämpää työyhteisökulttuuria. Tämä voi tarkoittaa, että työntekijät voivat tulla ja lähteä myöhemmin töihin, työskennellä etänä yhden päivän viikossa tai päättää, että milloin he ovat työpaikalla.

On monia tapoja, joilla joustaa työajoissa. Pohdi näitä kolmea vaihtoehtoa:

 • Kerran viikossa koko työyhteisöllä, tiimillä tai yksittäisellä työntekijällä on mahdollisuus työskennellä kotona. Useat yritykset tekevät näin keskellä viikkoa, jotta työntekijät saavat mahdollisuuden olla tuotteliaita työviikon puolitiessä.
 • Kaikkien työntekijöiden ei välttämättä tarvitse olla paikalla kello kahdeksasta neljään. Voit vaatia, että kaikkien tulee olla paikalla samaan aikaan (esimerkiksi kello kymmenestä kahteentoista), mutta he voivat tulla töihin niin aikaisin kun haluavat tai lähteä töistä myöhemmin.
 • Täyden joustavuuden mallissa jokainen työntekijöistä voi päättää, että milloin he työskentelevät kotoa käsin ja milloin he tulevat työpaikalle.

Pelaa työntekijöiden vahvuuksien mukaan

Eheässä työyhteisökulttuurissa jokainen työntekijöistä pääsee tekemään töitä vahvuuksiensa mukaan. Tällöin työntekijät ovat myös uppoutuneempia omaan työhönsä.

Jos et vielä tiedä, että mitkä ovat työntekijöittesi vahvuudet, niin aloita esimiehistä. Rohkaise heitä käyttämään aikaa kehityskeskusteluihin ja muihin kasvokkain käytäviin keskusteluihin. Mitä enemmän esimiehet viettävät aikaa tiiminsä kanssa, niin sitä paremman ymmärryksen he saavat siitä, että mikä heitä motivoi.

Erinomaisia työkaluja työntekijöiden vahvuuksien tunnistamiseen ovat esimerkiksi Peili– ja DiSC®-käyttäytymisprofiilit. Molemmat ovat laajasti käytettyjä ja monikäyttöisiä valmennustyökaluja, joiden avulla työntekijät ja esimiehet oppivat sekä itsestään että toisistaan.

Näiden työkalujen kautta pääset oppimaan työntekijöittesi vahvuuksista, mutta myös kykenet kokoamaan parempia tiimejä ymmärtämällä ryhmädynamiikkaa ja erilaisia persoonallisuuksia.

Vähennä pakollisten kokousten määrää

Tämän päivän työelämässä päivät tuntuvat täyttyvän lukuisista kokouksista. Työntekijät viettävät päiviään kiertämällä kokouksesta toiseen, mikä voi haitata tuottavuutta ja lisätä tarpeetonta stressiä. Varsinkin ahdistukseen taipuvaiset työntekijät voivat kokea kokoukset tapahtumiksi, joissa he eivät voi tuoda julki omia mielipiteitään tai antaa palautetta suuressa väkimäärässä.

Kokouksia ei tarvitse kuitenkaan poistaa kokonaan rakentaaksesi eheän työyhteisökulttuurin, vaan kannattaa pohtia näitä kolmea vaihtoehtoa:

 • Jotkut kokoukset ovat välttämättömiä, jotkut taas eivät. Kysy rohkeasti työntekijöiltä, että mitkä kokoukset ovat välttämättömiä, mitkä voi poistaa kokonaan tai mitä kokouksia voidaan vähentää.
 • Lyhyet kokoukset, jotka keskittyvät asiaan, voivat olla aivan yhtä tehokkaita kuin pitkätkin. Kelpaako tunnin sijaan puolituntia vai pelkkä vartti? Osan kokouksista voi korvata kokonaan tilannepäivityksillä vaikka sähköpostin välityksellä.
 • Jokaisen työyhteisön jäsenen ei välttämättä tarvitse olla jokaisessa kokouksessa. Keskity olennaisiin tiiminjäseniin ja aseta raja, että kuinka monta henkilöä kokoukseen tarvitaan.

Aseta rajoitteita tai jaa alueita

Introverteilla voi olla erityisen vaikeata sopeutua nykyajan työelämään, jossa arvostetaan jatkuvaa yhteistyötä ja ajanviettämistä yhdessä tiimin kanssa. Useimmat työpaikat avokonttoreineen suosivat ekstrovertteja, mutta introverteilla on vaikea päästä uppoutumaan työhönsä.

Rakentaakseen eheän työyhteisökulttuurin johtajien tehtävä on antaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuudet tehdä mahdollisimman hyvää jälkeä työssään. Flow-tilaan pääseminen voi olla vaikeaa avokonttorissa, jossa jokainen voidaan keskeyttää kesken työtehtävän tai ajatuksenjuoksun.

Sinun ei tarvitse kuitenkaan muuttaa koko toimistotilaa, jotta flow-tilaan pääseminen helpottuu. Pohdi näitä kolmea ideaa:

 • Liikennevalot jokaiselle työpisteelle. Vihreällä valolla työntekijä on vapaa juttelemaan. Keltaisella häntä ei mielellään häiritä. Punaisella taas viestitetään, että häntä ei saa häiritä. Sama toimii myös kuulokkeiden kautta: jos jollain on kuulokkeet korvillaan, niin häntä ei saa häiritä.
 • Tee joku huone häiriövapaaksi tilaksi, jonne työntekijät voivat varata aikoja.
 • Jos sinulla ei ole huoneita, niin käytä tilanjakajia luodaksesi alue, jonne työntekijät voivat mennä tekemään työtänsä ilman häiriötekijöitä.

Aloita jo tänään

Eheän työyhteisökulttuurin rakentaminen voi vaatia paljon ajatustyötä, mutta kysely työntekijöiltä voi auttaa sinut oikeaan suuntaan. Tee kysely nimettömänä ja mielellään verkossa, jotta jokainen rohkenee osallistua. Käytä saamaasi dataa ymmärtääksesi näitä kysymyksiä:

 • Tarvitsevatko he enemmän tilaa päästäkseen flow-tilaan?
 • Kokevatko he, että heidät keskeytetään usein?
 • Tuleeko heille tilaisuuksia tuoda oman mielipiteensä julki kokouksissa?

Jos painit näiden kysymysten parissa tai tarvitse apua, niin ota rohkeasti meihin yhteyttä! Tarjoamme mm. tunnin maksuttoman sparrauksen, jonka avulla saat työkaluja yrityksesi työhyvinvoinnin parantamiseen.