Johtajuustaitoja, joilla kehityt paremmaksi työkaveriksi

20.02.2019

Johtajuus ei ole synnynnäinen lahja, vaan taito, jota voit harjoitella. Jopa ne, jotka mielletään synnynnäisiksi johtajiksi, ovat kehittäneet taitonsa elämänkokemuksen ja kohtaamisiensa kautta.

Jokainen työyhteisön jäsen voi hyötyä johtajuuden taidoista. Olitpa sitten juuri palkattu keltanokka tai toimitusjohtaja. Tässä listaus johtajuustaidoista, joiden avulla voit kehittyä paremmaksi kollegaksi.

Mielentila

Mielentilaa ei välttämättä mielletä heti taidoksi, mutta johtajuuden mielentila vaatii jatkuvaa viilausta. Kirjassaan ”Work Rules!Laszlo Bock kertoo ”perustajan mentaliteetista” (founder’s mentality), joka on vallallaan monissa maailman suurimmissa organisaatioissa. Se tarkoittaa syvää asennoitumista organisaation menestykseen omistajuuden ja vastuun kautta. Huolimatta omasta asemastasi organisaatiossa, sinä olet osa työyhteisöäsi ja vastuussa sen menetyksestä.

Rohkeus

Tarvitaan rohkeutta, että pystyy kantamaan vastuuta jostakin. Rohkea johtaminen ei ole uusi konsepti, mutta rohkeutta tarvitaan sekä hyvässä johtamisessa että kehittymisessä paremmaksi kollegaksi. Ehkä tärkein rohkeuden mittari on, että uskaltaa myöntää virheensä. Jokainen meistä tekee virheitä, mutta vain rohkeimmat kykenevät myöntämään ne.

Keskittyminen

Parhaat johtajat ovat niitä, jotka jouhevasti organisoivat muut tekemään töitä yhteisen päämäärän eteen. Kun sinulla on tarkoituksenmukainen päämäärä ja olet keskittynyt sen toteutumiseen, niin muut pääsevät siihen helpommin mukaan, jotta päämäärä saavutetaan yhteistyön kautta.

Joustavuus

Vaikka keskittyminen johonkin päämäärään on tärkeää, niin yhtä tärkeää on joustavuus päämäärän toteutumisessa. Yleensä ongelman ratkaisemiseen on enemmän kuin yksi ratkaisu. Johtajan vastuulla on ottaa huomioon monta näkökulmaa, ja olla joustava, että paras ratkaisu löytyy.

Kommunikaatio

Jokaisen johtajan työkalupakkiin kuuluu hyvät, jollei jopa erinomaiset, kommunikointikyvyt. Tarkan ja suoran kommunikoinnin avulla muut ymmärtävät, että mitä pitää tehdä päämäärän saavuttamiseksi. Yhtä tärkeää on aidosti kuunnella ja kohdata. Voit ilmaista itsesi tehokkaasti, mutta samaan aikaan kommunikoida huonosti, jos et kuuntele tarkasti.

Empatia

Yksi tärkeä taito johtajana on aidon empatiakyvyn kehittäminen. Sinun pitää pystyä laittamaan itsesi toisen ihmisen kenkiin ja ymmärtämään heidän asemansa, tunteensa ja motivaationsa. Ilman empatiaa kommunikaatio pettää, ja ilman kommunikaatiota ei ole johtajuutta. Koko tiimin luottamuksen ja tuen ansaitseminen vaatii empatiaa.

Yhteistyö

Parhaat johtajat ovat niitä, jotka ymmärtävät, että mitä tiimin pitää tehdä yhdessä, jotta päämäärä saavutetaan. Konfliktienkin sisällä löytyy aina yhteinen kompromissi, jonka löytäminen on oleellinen taito. Käy kiinni mahdollisuuksiin, joissa voit tehdä yhteistyötä kollegoidesi kanssa.

Mentorointi

Jokaisella on jotain arvokasta jaettavaa myös muille. Tunnista omat vahvuutesi ja auta muita kehittymään sen saralla. On monia tapoja ryhtyä mentoriksi. Voit joko sparrata uutta kollegaa ensimmäisenä työpäivänä tai yksittäisessä työtehtävässä, mutta sinun avullasi joku voi menestyä.


Esimiehet eivät ole ainoita, jotka hyötyvät johtajuustaidoista. Näitä taitoja kehittäessä sinusta voi tulla parempi tiimin jäsen huolimatta siitä, että oletko esimiesasemassa. Näiden taitojen kehittämiseen apuna voi käyttää Peili-käyttäytymisprofiilia, joka sisältää itsearvion ja viiden työkaverin arvion itsestä.


Hälsan tulevat tapahtumat

Työhyvinvoinnin johtamisen aamukahvitilaisuus -kiertue 2019

  • Ti 12.3. Kempele
  • Ke 13.3. Helsinki
  • To 14.3. Vaasa

Työhyvinvoinnin johtamisen huippuseminaari #3

  • Ke 10.4. Finlandia-talo, Helsinki

Hyvä johtaminen 1.0 – Avoin esimiesvalmennus

  • Alkaa helmikuussa viidellä paikkakunnalla (Helsinki, Oulu, Pietarsaari, Tampere, Vaasa)