Taitava esimiestyö ja työntekijän itsesäätely ehkäisevät uupumista työpaikalla

16.01.2019

Uupumisen taustalla on yleensä ongelmallinen suhde työn ja tekijänsä välillä. Tunnollinen työntekijä kantaa liikaa vastuuta ja jatkaa töitään kotona. Johdon asettamat epärealistiset tavoitteet ja työyhteisön kilpailuhenkisyys eivät tue työn rajaamista. Empaattisille ihmisille jämäkkyys ja puolien pitäminen on usein vaikeaa.

Työuupumuksen varoittavat merkit ovat osalle meistä tuttuja: kokonaisvaltainen väsymys, univaikeudet, ärtymys, päätöksentekokyvyttömyys, pyrkimys eristäytyä ja rajoittaa informaation määrää, aikaansaamattomuus sekä kasvava kokemus itsestä huonona työntekijänä. Uupuminen on erityisesti ihmissuhdeammateissa työskenteleville huomattava uhka.

Uupuminen liittyy usein työntekijän ja työn ongelmalliseen suhteeseen. Työtä tehdään yli voimavarojen ja palautuminen jää vaillinaiseksi. Jos ihmisen omanarvon tunne perustuu suoriutumiseen työpaikalla, työssä onnistumisesta muodostuu pakottava tarve. Työtään suorittavalle ei jää joustovaraa inhimillisille epäonnistumisille eikä keskinkertainen suoriutuminen riitä.

Työstressi saa suomalaisen usein vetäytymään. Vetäytyminen työyhteisöstä ja perheestä liittyy uskomukseen, että yksin pitää pärjätä. Tunnollinen työntekijä purkaa stressiä kiihdyttämällä tahtia. Töitä tehdään vielä kotona lasten käytyä nukkumaan. Kun ihminen alkaa nipistää yöunistaan ja laiminlyö harrastuksensa, fyysinen ja psyykkinen palautuminen jäävät riittämättömiksi. Läsnäolo nykyhetkessä vähenee ja parisuhdekin uhkaa lässähtää.

Toinen uupumisen taustalla piilevistä prosesseista liittyy työn merkityksellisyyden katoamiseen. Aiemmin kutsumukselta tuntunut työ ei tarjoa enää onnistumisen kokemuksia. Innostus muuttuu rutiinien myötä tylsistymiseksi, jota luonnehtivat kiinnostuksen lopahtaminen, vaikeus keskittyä työntekoon ja passiivisuus. Vaihtelu ja uudet työhaasteet tarjoavat mahdollisuuden itsensä ylittämiseen ja mielihyvän kokemiseen.

Työhyvinvointiin satsaaminen kannattaa

Työyhteisön ilmapiiriin vaikuttaminen vie yksilöä ja firmaa kohti menestystä. Työtehtävien jakaminen ja yhdessä tekeminen vaativat työyhteisön keskinäistä luottamusta ja yhteistyötaitoja. Uupuneessa ja tulehtuneessa työyhteisössä tiimit vetäytyvät omiin poteroihinsa ja solidaarisuus katoaa. Toimivasta työyhteisöstä voi parhaimmillaan muodostua toinen perhe, jossa työntekoa siivittää merkitykselliset kohtaamiset.

Liiallista kuormittumista ehkäisee työntekijän kyky rajata omaa työmäärää. Jämäkkyys vaatii tunnolliselta työntekijältä ponnistelua. ”Ei” voi olla vaikea sana, jos sen käyttöön liittyy syyllisyyttä ja riittämättömyyden tunnetta. Vuorovaikutustaidot ja tunteiden hallinta tukevat työntekijää hankalissa tilanteissa. Rentoutuminen ja keskittymisharjoitukset auttavat palautumaan työpäivän aikana ja sen jälkeen.

Työntekijän identiteetti, joka perustuu työn lisäksi yksityiselämän ihmissuhteille ja harrastuksille, vahvistaa resilienssiä eli kykyä voida hyvin työelämän paineista ja tappioista huolimatta. Voimavaroja eri elämän osa-alueilta ammentava työntekijä selviää työelämän haasteista. Ruuhkavuosina ja erilaisissa elämän myrskyissä tukea-antava esimies on työntekijälle tärkeä pilari ja suunnannäyttäjä.


Näillä kuudella vinkillä kohti parempaa jaksamista

 

1. Opettele jämäkkyyttä

Vain sinä tiedät työtilanteesi ja voimavarasi. Määritä työkuormasi sopivaksi ja opettele tarvittaessa kieltäytymään. Mitä tunteita välttelet, kun sanot kyllä, vaikka haluaisit sanoa ei?

2. Hallitse ajankäyttösi

Ota avuksi kalenteri ja ajoita sinne tärkeimmät työtehtävät. Vältä ylioptimistisuutta aikatauluttamisessa ja varaa pieniä hetkiä palautumiselle – levänneet aivot saavat enemmän aikaan.

3. Ole oman työsi johtaja

Panosta tärkeimpiin ja innostavimpiin työtehtäviin. Minimoi ylimääräinen sälä. Mieti, mistä innostut, ja pyri vaikuttamaan työnkuvaasi neuvottelemalla ja ideoimalla uutta.

4. Innostu työstäsi

Aloita unelmointi. Aseta haaveittesi pohjalta innostavia välitavoitteita. Etsi syvempiä merkityksiä nykyisistä työtehtävistäsi – mitä urakehityksesi edistämiseen tarvittavia taitoja voit vahvistaa jo tänään?

5. Kehity ihmisenä ja ammattilaisena

Vahvista itseluottamustasi ammattilaisena. Hanki tarvittaessa koulutusta ja uusia taitoja. Opettele sietämään epävarmuutta ja stressiä. Tunnista uupumuksen varomerkit ja pysähdy kuuntelemaan tunteitasi ja ajatuksiasi. Hae tukea valmennuksesta, työnohjauksesta, terapiasta ja kirjallisuudesta.

6. Vaali vapaa-aikaa

Hoida ihmissuhteitasi: parisuhde, perhe-elämä ja ystävät palauttavat asiat oikeaan perspektiiviin. Hanki harrastus, johon uppoutua. Huolla kehoasi liikunnalla ja levolla. Salli nautintoja myös arjessa ja pidä kerran viikossa hetki taukoa aikuisuudesta. Muista, mikä on lopulta tärkeintä elämässä.

Lähteet: Kanninen, Katri & Uusitalo-Arola, Liisa (2015). Lyhytterapeuttinen työote. PS-KUSTANNUS, Jyväskylä.


Varaa itsellesi maksuton sparraus ylläolevista teemoista numerosta 040 213 1641.

Jaana Ojanen, psykologi
Jaana@halsa.fi