JARI KIRSILÄ

KVK tradenomi
Certified Business Coach
Esihenkilövalmentaja

Valmentajana minulla on reilu 15 vuoden kokemus yrittäjyydestä, toimitusjohtajan tehtävistä sekä erilaisista johtotehtävistä. Tämä käytännön kokemus on antanut perspektiiviä työelämään. Nämä vuodet ovat opettaneet minulle, miten organisaation hyvinvointi heijastuu suoraan yrityksen menestykseen. Ymmärrän syvällisesti johtajien arjen haasteet ja tiedän, miten vahva yhteys ihmisten hyvinvoinnilla on yrityksen taloudellisiin tuloksiin.

Minulla on halu auttaa johtajia ja esihenkilöitä onnistumaan omassa työssään. Uskon vahvasti siihen, että parempi itsetuntemus on avain hyvään ja tulokselliseen johtamiseen. Hyvä itsetuntemus avaa oven merkittäviin kehitysaskeleihin esihenkilöiden ja johtajien uralla, samalla vaikuttaen myönteisesti koko yrityskulttuurin kehittymiseen.

Valmennuksissani asetamme yhdessä konkreettiset tavoitteet, joiden eteen teemme töitä yhdessä. Käytän osallistavia menetelmiä, joissa jokainen ryhmän jäsen tai valmennettava on aktiivisesti mukana omassa oppimisprosessissaan. Näin varmistamme, että valmennus on paitsi tehokasta myös motivoivaa, luoden pohjan kehitykselle ja positiiviselle muutokselle.

jari.kirsila@halsa.fi