Älykäs työyhteisö – arvio

”Haluatko kehittää työyhteisön toimintaa uudelle tasolle?”

Älykkäällä työyhteisöllä on kyky jatkuvasti uudistua ja ennakoida muutoksia sekä oppia nopeasti. Sille on tyypillistä kokonaisvaltainen tiedon, osaamisen ja älykkyyden käyttö. Kokonaisvaltainen älykkyys muodostuu käytännöllisestä, rationaalisesta, emotionaalisesta, henkisestä ja kulttuurillisesta älykkyyden käytöstä.

Tämän arvioinnin tarkoitus on kartoittaa työyhteisön johtamisen nykytilannetta. Työyhteisöt ovat monien haasteiden edessä. Arvioinnin avulla pyritään hakemaan suurimpia haasteita ja kehityskohteita, joihin tulisi puuttua pikaisesti.

Arvio antaa kokonaiskuvaa ja vertailutietoa koko työyhteisön nykytilasta, joka toimii pohjana johtamisen kehittämisen suunnittelussa ja toteutuksessa

Olemme kuvanneet älykästä työyhteisöä neljästä näkökulmasta, joista jokainen avaa oman ikkunan tarkastella organisaation johtamista. Nämä näkökulmat johtamiseen ovat

  • perusjohtamiseen liittyvät asiat 
  • uudistavaan johtamiseen liittyvät asiat 
  • sisäiseen näkökulmaan liittyvät asiat 
  • ulkoiseen näkökulmaan liittyvät asiat 

Prosessi

  • Online toteutus
  • 20 väittämää
  • Avoimet kysymykset
  • Visuaalinen raportointi

Ota yhteyttä

Valmennustemme sisältö ja kesto yksilöidään aina organisaation toiveiden mukaisiksi.
Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanne ja otetaan seuraavat askeleet kohti parempaa itsetuntemusta ja ihmisläheisempää organisaatiokulttuuria.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.