Itsensä johtamisen- arvio

 

Kaikki johtaminen lähtee itsensä johtamisesta. Tämän arvioinnin tarkoituksena on auttaa sinua kehittymään itsesi johtajana. Meillä jokaisella on oma organisaatio, Oy Minä Ab, jonka johtajana toimimme. Meidän on panostettava kokonaiskuntoisuutemme, mikä tarkoittaa, että pidämme huolta omasta tehokkuudestamme, uudistumisestamme ja hyvinvoinnistamme. Näiden osa-alueiden tasapainoinen johtaminen on älykästä itsensä johtamista.

Itsensä johtamisen avainosaamisten arviointi auttaa Sinua tiedostamaan omaa käyttäytymistäsi ja siihen liittyviä kehittämistarpeita. Johtamisosaaminen jakaantuu kuuteen osa-alueeseen. Jokaista osaamisaluetta kartoitetaan käyttäytymistä kuvaavilla väittämillä.

  • Fyysinen kunto
  • Psyykkinen kunto
  • Sosiaalinen kunto
  • Henkinen kunto
  • Ammatillinen kunto
  • Uudistuminen

Prosessi

  • Online-toteutus
  • 60 väittämää
  • Visuaalinen henkilökohtainen raportti sekä ryhmäraportti saatavilla.