Älykäs johtaminen™- arvio

 

Johtajana kehittyminen ja oman toiminnan arviointi on osa laadukasta johtamiskulttuuria. Esimiestyössä onnistuminen edellyttää tiettyjen taitojen ja valmiuksien hallintaa sekä jatkuvaa uudistumista. Älykäs johtaminen ™–arvion tavoitteena on kyselyn perusteella auttaa vastaajia reflektoimaan omaa toimintaa kokonaisvaltaisesti ja kehittymään johtajana.

  • Itsensä johtaminen
  • Toiminta
  • Vuorovaikutus
  • Tehokkuus
  • Johtaminen
  • Näiden alla yhteensä 20 osaamisaluetta

Prosessi

  • Online-toteutus
  • 48 väittämää
  • Visuaalinen henkilökohtainen raportti sekä ryhmäraportti saatavilla.