Älykäs johtoryhmä-arvio

”Haluatko kehittää johtoryhmän toimintaa uudelle tasolle?”

Johtoryhmätyöhön liittyy monenlaisia haasteita, joita arvioinnissa pyritään kartoittamaan. Tulos antaa pohjaa johtoryhmätyöskentelyn kehittämiselle. Se auttaa myös yksittäistä jäsentä kehittämään omaa johtajuuttaan sekä näkemään oman organisaationsa kokonaisvaltaisemmin.

Arvioitavat 14 osa-aluetta kuvaavat Älykkään johtoryhmän ominaisuuksia.
Arvioinnin kohteena ovat:

 • johtoryhmän tarkoitus
 • roolit ja tehtävät
 • toimintatavat ja työskentely
 • luottamus
 • yhteinen näkemys
 • tavoitteet
 • päätöksenteko ja seuranta
 • innovatiivisuus ja riskinsieto
 • verkostot
 • moninaisuus
 • oppiminen ja ongelmanratkaisu
 • itsensä johtaminen.

Johtoryhmä myös määrittää organisaation hyvän johtamisen mallin ja toimii sen esimerkillisenä toteuttajana.

Johtoryhmän toimivuus -arviossa yhtenä osa-alueena on ”Yhteinen näkemys hyvästä johtamisesta”.

Prosessi

 • Online toteutus
 • 14 osa-aluetta
 • 45 väittämää
 • Avoimet kysymykset
 • Visuaalinen raportointi

Johtoryhmän arvioinnin lisäksi johtotiimin kehittämisen tukena voi käyttää johtajuuden 360-arviointia.

Ota yhteyttä

Valmennustemme sisältö ja kesto yksilöidään aina organisaation toiveiden mukaisiksi.
Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tilanne ja otetaan seuraavat askeleet kohti parempaa itsetuntemusta ja ihmisläheisempää organisaatiokulttuuria.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.