fbpx

Esimiestyön haasteena on, kuinka kaikki organisaation työntekijät saadaan mukaan ja vieläpä antamaan parhaan panoksensa. Tähän tärkeänä lähtökohtana on ihmisten arvostaminen, aito kiinnostus heistä sekä luottamuksen rakentaminen. Kun on luottamusta, ihmiset toimivat optimaalisella tasolla ja haluavat panostaa työhönsä. Erityisen tärkeää on, että esimiehen pitää saada ihmiset haluamaan, ei pelkästään suostumaan.

Haluamisessa ja suostumisessa on merkittävä ero lopputuleman, työpanoksen kannalta. Lisäksi esimiehen on oltava vaatia, mutta hänen pitää myös osata tukea. Kun esimies osoittaa välittämistä ja arvostamista alaisiaan kohtaan, mahdollistuu heiltä vaatiminen, joka tulee tehdä positiivisuuden kautta.

Hyvän esimiehen omalla esimerkillä on valtavan suuri merkitys. Oman toiminnan on oltava sellaista, että työntekijät haluavat seurata esimiestään. Esimerkillinen oma toiminta vaatii esimieheltä hyvää itsensä johtamista, aitoa kiinnostusta työyhteisöstä ja työntekijöistä, positiivista ihmiskäsitystä sekä oikeaa asennetta. Esimiestehtävä on palvelutehtävä. Siinä onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että esimies on itsensä kanssa tasapainossa ja oma itsetunto on hyvä. Esimiehen ei missään nimessä tule nostaa itseään jalustalle tai tavoitella esimiestehtävää statuksen vuoksi.

Hyvässä ihmisten johtamisessa palautteen antamisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. On hyvä tutkistella, minkälainen palautteenantamiskulttuuri on työyhteisössämme? Palautteen antamista tulisi tehdä joka suuntaan, ei vain esimiehiltä alaisille. Hyvä johtajuus onkin itse asiassa koko työyhteisön asia, johon tarvitaan työyhteisötaitoja. On myös hyvä muistaa, että esimiehilläkin on aina esimies. Jokainen voi siten miettiä: minkälainen alainen minä olen?

Ajankohtaisia asioita teemaan liittyen:

Markku Haapasalmi toimi aiemmin Nordea Suomen varatoimitusjohtajana, nykyisin Markku toimii Suomen Hiihtoliiton puheenjohtaja. Markku tunnetaan ihmisläheisenä esimiehenä, joka on luotsannut tiiminsä koviin tuloksiin. Markku toimii myös Hälsan neuvonantajaryhmässä.

Haluatko Markun valmentamaan teidän työyhteisöä? Ota yhteyttä, keskustellaan mahdollisuuksista!

Lisätietoja:
Janne Karjula
janne@halsa.fi
045 631 4322