Yhteisöllisyys – yhteistyön maaginen noste

Ilmapiirin ja yhteishengen nousu

Milloin tästä voi olla apua?

 • Organisaatio käy kovaa kilpailua parhaista osaajista, työyhteisö ja kulttuuri ei ole vielä vetovoimatekijä.
 • Yhteistyö ei ole vielä kilpailutekijä, mutta se halutaan sellaiseksi.

Valmennuksen sisältö

 • Itsensä tuntevat ja erilaisuutta hyödyntävät tiimiläiset
 • Laadukas itsensä johtaminen ja voimavaroja arvostava tiimi
 • Psykologisen turvallisuuden merkitys ja edistäminen
 • Tunteet tiimissä – tunneilmasto voimavaraksi
 • Yhteisöllisyydestä maaginen noste – tiimi yhteisön rakentajana

Toteutus

Valmennus aloitetaan yhteisellä kickoff tilaisuudella. Kickoff tilaisuuden jälkeen tehdään Älykäs tiimi -arvio, jolla arvioidaan tiiimin toimivuus, vahvuudet ja kipupisteet.
Valmentaja tutustuu organisaation tilanteeseen ja valmennettavien arkeen. Muutama puhelu tiimiläisille voi olla tapa virittäytyä reaalimaailmaan.

Kokonaisuuden tärkeimmät tavoitteet määritetään ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmätyö on tärkeä osa tavoitteellista toteutusta. Valmennusten sopiva väli on 3-6 viikkoa, riippuen tavoitteista ja lopullisesta ohjelmakokonaisuudesta.
Valmennus ei ole pelkästään pidetyt valmennuskohtaamiset, vaan ohjelmassa hyödynnetään erilaisia menetelmiä, joilla varmistetaan oppiminen ja kehittyminen myös kohtaamisten välillä arjessa.
Valmennuksissa hyödynnetään aktiivisesti erilaisia ennakko- ja seurantatehtäviä, osallistujien tilanne huomioiden.

Käytettäviä työkalut:

 • Älykäs tiimi -arvio
 • WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysi
 • Ryhmävalmennukset 3-5 kpl
 • Henkilökohtainen coaching 3-5 krt

Lopputulos

Ihmiset osaavat reflektoida omaa toimintaa tiimin jäsenenä, ja tiimien sisäistä tekemistä kuvaa pyyteettömyys ja joukkuepeli.

Tiimit osaavat hyödyntää erilaisuutta, heikkoudet uskalletaan tuoda esiin ja jokaisen vahvuuksia osataan hyödyntää optimaalisella tavalla. 

Erinomainen yhteistyökyky ja me-henki heijastuu myös ulospäin. Mittarit kertovat vetovoimasta ja pitovoimasta. Henkilöstö suosittelee työpaikkaa läheisilleen selkeästi aiempaa useammin.