Uudistuva johtoryhmä

Johtoryhmästä organisaation vahvin tiimi

Johtoryhmän toiminnan sujuvuus ja toiminta esimerkkinä

Valmennuksen sisältö

  • Johtoryhmän tarkoitus ja pelisäännöt
  • Johtoryhmä organisaatiokulttuurin rakentajana
  • Strateginen ajattelu ja johtoryhmätyö
  • Luottamus ja yhteistyö johtoryhmänä
  • Johtoryhmästä huipputiimiksi

Lopputulos

Johtoryhmän jäsenet ymmärtävät, miten tärkeä rooli johtoryhmän esimerkillä on. Johtoryhmän jäsenet kykenevät omalla toiminnallaan rakentamaan tiivistä yhteistyötä ja luottamusta tiimin jäsenten kesken.

Hyöty organisaatiolle

Johtoryhmästä rakentuu organisaation paras tiimi ja malliesimerkki. Johtoryhmän sujuva toiminta, hyvä tiimityö ja vahva luottamus heijastuu muuhun organisaation positiivisella tavalla.