Johtoryhmän energiat kuntoon

Väsynyt johto lamauttaa, energinen johto sytyttää.

Ylikuormittunut johto toimii ylikierroksilla. Ylikierrokset johdossa tarkoittaa alisuoriutumista muualla organisaatiossa. Minkä kertoimen teidän johtoryhmä antaa muun organisaation suorituskyvylle? Johtoryhmäläisten itsetuntemus, itsensä johtaminen ja johtoryhmänä sujuva toimiminen on avain organisaation kasvulle ja terveelle kulttuurille.

Valmennuksen sisältö

  • Johtoryhmän perustehtävä ja lähtökohdat
  • Yksilöistä huipputiimiksi – itsetuntemus ja erilaisuus
  • Yhteistyö ja keskinäinen luottamus
  • Johtoryhmäläisten jaksaminen
  • Johtoryhmästä huipputiimiksi

Toteutus

Ohjelma aloitetaan aina yhteiselle etäkickoffilla. Kickoffin tarkoitus on tarjota kaikille ymmärrys, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan.
Ennen ensimmäistä valmennusta valmentaja tutustuu johtoryhmän taustoihin ja kukin johtoryhmäläinen arvioi johtoryhmän toimintaa Älykäs johtoryhmä -arvion avulla.

Lopputulos

Johtoryhmän jäsenet saavat omaa arjen hallintaa parempaan tasapainoon.
Johtoryhmän jäsenet tuntevat itseään ja tiimikavereitaan paremmin. Johtoryhmä on hitsautunut paremmin yhteen. Osallistujien oma itsereflektio ja tietoisuus omasta toiminnasta ja esimerkistä vahvistuu.

Hyöty organisaatiolle

Johtoryhmän jäsenet rakentavat tervettä, ihmisten jaksamista tukevaa kulttuuria, omalla toiminnallaan. Organisaation toiminta muuttuu sujuvammaksi ja ennustettavammaksi, kun johdon toiminta ei heijasta ylikuormittumista vaan läsnäoloa ja suunnitelmallisuutta.