Tarkoitus ja suunta kirkkaaksi (Johtoryhmä)

Johtoryhmä luomaan ihmisläheistä kulttuuria

Johtoryhmän toiminnan selkeyttäminen, johtoryhmästä uskottava organisaatiota eteenpäin vievä ajuri. Organisaatiokulttuurin ja toivotun johtamiskulttuurin sanoitus. Suuntaviivat tekemiseen ja johtoryhmästä organisaation paras tiimi.

Valmennuksen sisältö

  • Johtoryhmän tarkoitus ja rooli organisaatiokulttuurin johtamisesta
  • Johtoryhmä organisaatiokulttuurin rakentajana
  • Johtoryhmä ja organisaatiokulttuurin tavoitetila
  • Johtoryhmä ja yhtenäinen johtamiskulttuuri
  • Johtoryhmästä huipputiimiksi
  • Henkilökohtainen coaching 3 kertaa ohjelman aikana. Coachingprosessissa mukana WorkPlace Big Five -persoonallisuusanalyysi ja 360°-johtajuusarvio.

Toteutus

Valmennus aloitetaan yhteisellä kickoff tilaisuudella. Kickoff tilaisuuden jälkeen tehdään Älykäs johtoryhmä -arvio, jolla arvioidaan johtoryhmän toimivuus, vahvuudet ja kipupisteet.
Valmentaja tutustuu organisaation tilanteeseen ja valmennettavien arkeen. Muutama puhelu johtoryhmäläisille voi olla tapa virittäytyä reaalimaailmaan.

Lopputulos

Organisaation kivijalka on vahva, johtoryhmällä on yhtenäinen käsitys missä organisaatio on nyt ja mihin se on menossa. Jokainen johtoryhmäläinen osaa ssanoittaa yhteisellä kielellä, millaista kulttuuria halutaan viljellä, mitä se tarkoittaa käytännön tekoina ja miten se näkyy henkilöstölle. Johtoryhmäläisten ymmärrys kulttuurin johtamisesta vahvistuu prosessin aikana, mikä vahvistaa jokaisen henkilökohtaista reflektointia. Johtoryhmästä rakentuu luottamuksellinen, kehittyvä ja oppiva – organisaation paras tiimi. Jokainen johtaja kasvaa henkisesti ja oppii myös kasvattamaan tiimiläisistään yhä vastuullisempia toimijoita.

Hyöty organisaatiolle

Organisaation suunnan kirkastuessa ihmiset ymmärtävät roolinsa paremmin. Toiminta kehittyy johdonmukaisemmaksi, mikä tarkoittaa parempaa sitoutumista ja vahvempaa kulttuuria. Johtoryhmän ja johtoryhmäläisten kasvu mahdollistaa hallitumman ja terveemmän työarjen.