Johtajuus – Muutoksen johtaminen (Lähijohtaminen)

Muutosvalmiutta esihenkilöille ja heidän kautta koko henkilöstölle. Ymmärrystä ja hyväksyntää muutokseen.

 • Organisaatiolla edessä voimakas muutosvaihe
 • Organisaation arki on jatkuvaa muutosta
 • Organisaatiossa havaittu vanhaan jäämistä / vaikeutta hyväksyä muutostahti

Valmennuksen sisältö

 • Erilaiset muutostilanteet
 • Luovuus ja innovatiivisuus
 • Strateginen ajattelu ja toiminta
 • Henkilökohtainen muutos
 • Muutoksen johtaminen
 • Jatkuva uudistuminen

Lopputulos

Esihenkilö ymmärtää, mitä asioita muutostilanteissa on huomioitava johtamisen näkökulmasta. Esihenkilö osaa huomioida erilaiset suhtautumistavat muutoksen osalta ja kykenee johtamaan erilaisia tarpeita. Esihenkilö ei ole muutoksen este vaan motivoiva esimerkki, joka näkee muutoksen tuomat hyödyt ja osaa perustella muutostarpeen ymmärrettävästi.

Hyöty organisaatiolle

 • Muutosten käsittely ja läpimeno nopeutuu
 • Vältetään organisaation hajaantuminen muutoksen myötä
 • Muutos nähdään aiempaa positiivisempana asiana, mahdollisuutena